Danderyds Arkivförening

Föreningens motto:
Vi arbetar för dagen
med gårdagen
för morgondagen

       Meny
Aktuellt i Danderyd
Årsmöten
Styrelse
Styrelsens möten
Föreningens stadgar
Djursholms Vattentorn
Intressanta möten
Arkivens Dag i Danderyd
Föreningar i arkivet
Föreningens historia
Hedersordförande
Danderyds Hedersplakett
Hur blir man medlem?

Ulla Löwenhielm hedersordförande

 

 

 

 


Ulla Löwenhielm
har utsetts till Heders-ordförande i Danderyds Arkivförening. Beslutet offentliggjordes av ordföranden Monica Frumerie vid årsmötet 12 september 2021.
Ulla Löwenhielm var styrelseledamot från föreningens början 2005 och ordförande 2012-18.

Kulturstipendium 2015

2015 tilldelades Danderyds Arkivförening kommunens Kulturstipendium

15 maj 2022

Återinvigningen av Djursholms Vattentorn skulle ha ägt rum 12 september 2021.
Av det blev intet: Fortsatt risk för smittspridning av covid-19 gjorde att invigningen med Fullmäktiges ordförande Boris von Uexkull ställdes inte..
Nytt datum: Söndagen 15 maj 2022.
Sol anbefalls och Boris von Uexkull kommer

Danderyds Hedersplakett 2021
till Monica Frumerie

Monica Frumerie

Danderyds kultur- och fritidsnämnd har tilldelat ordföranden i Danderyds Arkivförening Monica Frumerie 2021 års Hedersplakett för kulturella insatser. Samma utmärkelse tilldelades Franciska Sieurin-Lönnqvist, drivande kraft i Danderyds hembygdsförening.
Utmärkelserna utdelades vid en (coronasäker) ceremoni på Djursholms slott den 21 maj.

Årsmötet i Danderyds Arkivförening 2021

Vid det fortsatta årsmötet i Danderyds Arkivförening den 12 september omvaldes Monica Frumerie till ordförande. Årsmötet hölls utomhus vid Djursholms vattentorn. Ett 15-tal förenngar från Danderyd var företrädda.
Till nya ledamöter i styrelsen valdes Christer Arvas, Djursholm (verksam bl.a. i Djursholms Gille), Anita Enflo, Enebyberg (ordförande  Danderyds Villaägareförening) och Stefan Hamberg, Enebyberg ( ledare i Enebybergs IF:s fotbollslag),
    Gunilla Peterson, Enebyberg, Pirjo Andersson, Stocksund, Jan Falk, Stocksund, och Jan Löfgren, Enebyberg, omvaldes.
    Charlotta Malm, Djursholm, som avböjt återval, avtackades, bland annat för att ha skildrat den tidiga nykterhetsrörelsen. i Danderyd.
    Omvald revisor blev Göran Bjugård, Danderyd, och ny revisorsersättare Lena Gehlert, Danderyd, sedan Franz Fischer, Danderyd, avböjt återval.
Slutligen återvaldes Ulla Löwenhielm (sammankallande) och Anita Andersson, båda tidigare ordförande i föreningen, till ledamöter i valberedningen intill årsmötet 2022,.
Årsmöteshandlingar och beslut finns att läsa här.

Nästa styrelsemöte i DAF
Måndagen den 18 oktober kl 10.00

 

 

 

 

 

 

18 november 2021
Arkivkurs i Danderyd

Torsdagen den 18 november kl 17-20 anordnar Danderyds Arkivförening en avgiftsfri kurs för föreningar om hur man skapar ett bra arkiv för sin förening: vad man skall spara, stadgar, Årsmöten, styrelser, protokoll, bilder, möten,, ekonomi, människor, sådant som blir historia i framtiden.

Kursledare är Martin Ståhl, plats Danderyds Hembygds-förenings lokal, Hästhagsvägen 7, Danderyd.
Anmälan kommer senare på denna plats eller redan nu till ordföranden monica.frumerie@gmail.com

Just nu!

Besök Danderyds nya bibliotek i Mörby centrum - uppgång nära Systembolaget, 4 våningen - och se utställningen i anslutning till Demokratijubileet 1921-2021.
    Danderyds Arkivförening och Danderyds Hembygdsförening ställer ut planscher om tider som var,
Vi lovar: Du blir inte besviken!

Öppet hus: Lyckat!

Söndagen den 26 september hade Danderyds Arkivförening "öppet hus" i Djursholms Vattentorn kl. 13-15.
Det var inom ramen för Demokratijubileet i Danderyd, 100 år av svensk demokrati. Ett 10-15 besökare fick se lokaler, kapslar med föreningars historia i Danderyd, planscher och mycket annat.
Värdar: Monica Frumerie, Jan Löfgren, Gunilla Peterson och Christer Arvas.
Omdöme: Lyckat!
(En besökare stannade två timmar!)

vattentornet

Föreningens ordförande:
Monica Frumerie
tel 0736-55 77 66
monica.frumerie@gmail.com

Kontakt Danderyds kommun:
Elisabeth Jarborn, arkivarie
elisabeth.jarborn@danderyd.se

Postadress:
Danderyds Arkivförening
c/o Monica Frumerie
Sunnerbovägen 4
182 33 Danderyd

Besöksadress:
Vattentornet
182 62 Djursholm

Föreningens e-postadress:
djursholms.vattentorn@gmail.com

Plusgiro:
170 28 15-0

Medlemsavgift 2021:
100 kr/år
(gäller både föreningar
och enskilda medlemmar)

Ansvarig utgivare hemsidan
Monica Frumerie

Redaktör hemsidan
Gunnar Andrén
0708-813 917

Organisationsnummer:
802431-2483