Danderyds Arkivförening

Föreningens tema:
Vi arbetar för dagen med gårdagen för morgondagen.

Aktuell kurs I:  17  januari kl 17-20 Stockholms stadsarkiv - Välkomna!

Dokumenthantering

Aktuell kurs II:  24  januari kl 17-20 Stockholms stadsarkiv - Välkomna!

Ordna Ditt föreningsarkiv

Aktuell kurs III:  7  mars kl 17-20  Stockholms stadsarkiv - Välkomna!

Fortsättningskurs i arkivkunskap

Får jag rekommendera dessa kurser som alla äger rum i Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6, Stockholm (nära T-centralen fast på Kungsholmssidan, buss 3 om man kommer från näraliggande Kungsholms kyrka, Stadsarkivet ligger högt och syns, är dessutom vackert). Arkitekt var Stocksundsbon Gunnar Asplund - läs mer här.
Det handlar om en kväll, man får nya kunskaper (och man behöver inte vara kunnig när man kommer men var beredd på att kunna mer när man går hem). Allra viktigast är dock en helt annan sak: Man mötet nya vänner, intressanta människor
 Jag vågar alltså redan nu rekommendera dessa framtida träffar! Anmäl Dig på www.fslarkiv.se. Du kommer inte att ångra Dig!
/ Gunnar Andrén, tidigare deltagare 

Planerade styrelsemöten 2019 i Danderyds Arkivförening

Måndagen den 28 januari kl 10.00 Lokal: Djursholms vattentorn
Måndagen den 4 mars kl. 10.00 Lokal: Djursholms vattentorn
(Årsmöte den 20 mars kl 19.00 i Scoutstugan i Stocksund)
Måndagen den 29 april kl 10.00 Lokal: Djursholms vattentorn
Måndagen den 3 juni kl. 10.00 Lokal: Djursholms vattentorn
Du som vill fråga något eller har förslag som gör att framtiden arkiveras redan nu: Tag kontakt med föreningens ordförande Anita Andersson - kontaktuppgifter finns i gula rutan till höger - så kan vi göra något bra tillsammans. Glöm inte: Framtiden börjar just idag!

Karin Löfdahl Hedersordförande i föreningen
- ceremoni på Nobeldagen 2018 i Djursholms vattentorn

Dagens DAF-ordförande Anita Andersson med Hedersdiplomet till Hedersordföranden Karin Löfdahl, utdelat på Nobeldagen 2018.

Grundaren och första ordföranden i Danderyds Arkivförening Karin Löfdahl har av styrelsen utsetts till Hedersordförande i föreningen.
Styrelsen beslutade vid sitt möte den 14 maj 2018 om utmärkelsen och vid en ceremoni i Djursholms Vattentorn på Nobeldagen 2018 fick Karin Löfdahl ta emot ett diplom ur nuvarande ordföranden Anita Anderssons hand för sina betydelsefulla insatser för att dokumentera, bevara och utveckla Danderyds föreningslivs mångsidiga  historia och arkiv.
   Karin Löfdahl tog initiativ till föreningen 2005 och Danderyds Arkivförening har nu - till båtnad inte minst för framtida forskning - en förteckning på över 180 föreningars verksamhet i Danderyd genom åren. Många föreningar är inte längre verksamma men alla har sin egen historia. All den föreningsverksamhet som ägt rum i Danderyd under mer än 100 år på en mängd områden, inom politik, kyrklig verksamhet, fackliga föreningar, Lions, Röda Korset, Villaägareföreningar, Rotary, Rädda barnen, scoutkårer, idrottsföreningar, gillen, båtklubbar, schackföreningar (en jättelik samling finns!) och mycket, mycket annat finns systematiskt - så långt det går - dokumenterad genom arkivföreningen samt inte minst de fyra lokala hembygdsföreningarna, Forntid och Framtid i Djursholm, Danderyds hembygdsförening, Enebybergs gårds förening och Sällskapet Amorina i Stocksund..
  Arkivföreningen och hembygdsföreningarna, självständiga men samverkande, hanterar tillsammans en Guldgruva som handlar om Djursholm, Danderyd, Enebyberg och Stocksund genom åren.

 

En bildsvit från Nobeldagen 2018 - Överst Anita Andersson motiverar för Karin Löfdahl och övriga närvarande beslutet att utse Karin Löfdahl till Hedersordförande.
I raden under Jan Löfgren, Lars Frumerie och Monica Frumerie, till höger i övre raden styrelseledamoten Gunilla Peterson och revisorn Göran Bjugård.
I tredje raden Karin Löfdahl i mitten, till vänster Gunilla Peterson, Göran Bjugård och Anita Andersson samt till höger Ulla Löwenhielm, därpå Monica Frumerie och Jan Falk.
Och längst ner Ebba Hermelin som stod för utsökt förplägnad: Ett riktigt svenskt julbord, låt vara i god föreningsanda alkolfritt.

Men vid överlämnandet av Hedersdiplomet var också Ulla Löwenhielm som efterträdde Karin Löfdahl som ordförande liksom ordföranden i Stockholms läns Föreningsarkiv Monica Frumerie, tillika numera vice ordförande i Danderyds Arkivförening.
Medverkade gjorde också föreningens sekreterare Gunilla Peterson och styrelseledamöterna Jan Falk och Jan Löfgren liksom revisorn Göran Bjugård. Också de två till styrelsen adjungerade, kassören Lars Frumerie och hemsideansvarige Gunnar Andrén närvarade. Styrelseledamöterna Pirjo Anderson och Börje Åberg var dessvärre förhindrade att vara med.
Vid ceremonin fick de närvarande smaka av Danderydsbon Ebba Hermelins utsökt välsmakande julbord.
Karin Löfdahl har gjort en stor insats inte bara för föreningarna, vars historia nu systematiskt dokumenteras utan också för hela Danderyds kommuns historia. där alla enskilda, unga som gamla, genom sitt engagemang via den omfattande föreningsverksamheten på olika områden, visat hur viktig föreningsverksamhet är för hela samhället, för dess historia och utveckling, sade Anita Andersson, när hon överlämnade hedersbetygelsen genom ett diplom till Karin Löfdahl.

Karin Löfdahl
har varit föreningsaktiv i flera decennier i Danderyds kommun, särskilt genom sitt engagemang i Stocksund där hon var styrelseledamot i hembygdsföreningen Sällskapet Amorina, och bland annat föreningens första vice ordförande under en rad år. Hon har också varit ordförande i Danderyds Arbetarekommun och på det kommunala området därtill kommunfullmäktig i Danderyds kommun under en följd av år liksom med förtroendeuppdrag för sitt parti i Danderyds kultur- och fritidsnämnd.
   Karin Löfdahl var under sin aktiva yrkeskarriär verksam vid bl.a. Stockholms stadsbibliotek men med sina stora kunskaper i tyska språket - hon har bott i Tyskland i många år - har hon framför allt blivit känd som svensk översättare av Nobelpristagaren i litteratur Hertha Müller.
   Om sin roll som översättare berättade Karin Löfdahl för de närvarande, lämpligt nog på Nobeldagen 2018 då Litteraturpriset för första gången sedan 1943, mitt under brinnande krig, inte kunde delas ut, denna gång inte till följd av världskrig utan på grund av de senaste årens excepetionellt pinsamma omständigheter med svåröverbryggliga personliga motsättningar inom Svenska Akademien, Gustaf III:s skapelse från 1786.

Efter utdelandet av Hedersdiplomet ägde sista styrelsemötet för året i Danderyds Arkivförening rum.

Årsmöte 2019: Onsdagen den 20 mars i Scoutstugan, Stocksund

Styrelsen för Danderyds arkivförening beslutade den 12 november 2018 att föreningens årsmöte 2019 skall äga rum den 20 mars kl 19.00 i Stocksunds Scoutstuga.
Utöver stadgeenliga ärenden -  se stadgarna i slutet på denna hemsida - kommer styrelseledamoten Jan Falk att visa en av Lars Reuter redigerad film om byggandet av Scoutstugan för nu mer än 70 år sedan.
Värt att veta om Scoutstugan och Stocksunds scoutkår:
Framlidne riksbankschefen och EU-parlamentarikern Lars Wohlin (1933-2018), uppvuxen i Stocksund och aktiv scout, brukade ofta och gärna berätta att allt väsentligt han lärt om ledarskap hade han lärt sig redan som patrulledare för den välkända scoutpatrullen Hackspetten i Stocksunds numera mer än 100-åriga scoutkår.

Från styrelsens möte den 12 november 2018 (f.v.): Börje Åberg, Pirjo Andersson, Monica Frumerie, ordföranden vid kortsidan Anita Andersson, Jan Falk och Gunilla Petterson, vidare i mitten Anita Andersson och nedan Jan Falk som kunde berätta om en förening få hört talas om, Ordenssällskapet Mormors Grind. Vem skulle veta något om detta om inte Danderyds arkivförening funnes?

Mer information om årsmötet 2019 kommer. Men Du kan redan nu reservera kvällen den 20 mars!

10 november 2018: Många kom på Arkivens dag

Från Djursholms Vattentorn den 10 november. Besökarna fick se material från olika föreningar i Danderyd. På den högra bilden berättar (längst till höger) ordföranden i Danderyds Arkivförening Anita Andersson och hennes företrädare Ulla Löwenhielm om alla föreningar som har material om sin historia i Djursholms Vattentorn.

Danderyds föreningsarkiv hade öppet hus i Djursholms Vattentorn lördagen den 10 november 2018.
Temat var Fest och Glädje. Ett 20-tal intresserade Danderydsbor fick se den aktuella utställningen och framför allt bekanta sig med Danderyds både aktuella och fantastiskt väl dokumenterade föreningsliv genom Föreningsarkivet.
Berättade om allt vad Föreningsarkivet innehåller gjorde föreningens ordförande Anita Andersson och hennes företrädare Ulla Löwenhielm  samt styrelseledamoten Jan Falk från Sällskapet Amorina.
Också Sällskapet Amorina, Stocksunds hembygdsförening, som också hade extraöppet i sitt arkiv, beläget under biblioteket i Stocksunds centrum.
Nästa öppettid i Stocksund: Lördag 1 oktober kl 11-12.

18 maj 2019: Välkomna till Djursholms vattentorns Dag!

Danderyds Föreningsarkiv anordnar lördagen den 18 maj 2019 Vattentornets Dag i samarbete med Djursholms Forntid och Framtid och Svenska Turistföreningens Norrortsavdelning - se här adressen till föreningens hemsida.
Tid: Klockan 13-16
Klockan 14.00: Så kom vattnet till Djursholm. Monica Frumerie berättar den spännande historien  om hur Djursholms vattentorn kom till, hur det byggdes högre och hur vattnet försvann. Välkomna!
(Vi utgår från att majvädret är vackert: Föredraget hålls då utanför vattentornet. Om det regnar: Då hålls det också utanför tornet men det krävs att paraply medförs.)
Danderyds föreningsarkiv visar sina samlingar liksom Djursholms Forntid och Framtid. Avgift: 0 kr.)

Här är 2018 års styrelse i Danderyds Arkivförening

Från vänster:
Börje Åberg, Danderyd, Pirjo Andersson, Stocksund, Monica Frumerie, Danderyd, föreningens ordförande Anita Andersson, Enebyberg, Jan Falk, Stocksund, styrelsens sekreterare Gunilla Peterson, Enebyberg  och Jan Löfgren, Enebyberg.
Adjungerad är Gunnar Andrén, ansvarig för denna sidas utseende.

Tidigare styrelsemöten under 2018

Måndagen den 15 oktober 2018 kl. 10.00 i Djursholms vattentorn.

Vid styrelsemötet den 15 oktober medverkade från Djursholms Forntid och Framtid Lars Victor von Stedingk i planeringsfrågor (se ovan i mitten).
På bilden till vänster fr. v: sekreteraren Gunilla Peterson, ledamoten Jan Löfgren (skymd, därför även på bilden till höger), Forntid och Framtids Lars Victor von Stedingk, Arkivföreningens ordförande Anita Andersson, ledamoten Pirjo Andersson och vice ordföranden Monica Frume
rie. (Ledamoten Jan Falk hade liksom Börje Åberg förhinder att medverka)
Foto: G
unnar Andrén, ansvarig hemsidan. 

Styrelsemöte den 28 augusti kl 14.00 Plats: Riksarkivet

Från styrelsens möte i Riksarkivet (fr. v.): Jan Falk, Pirjo Andersson, Anita Andersson (ordförande), Jan Löfgren, Gunilla Peterson och Monica Frumerie, vice ordförande och tillika ordförande i FSL Stockholms län.

Före styrelsemötet visades utställningen Riksarkivet 400 år av utställningsansvariga Marie Lennersand, ett mycket uppskattat, intressant och kunskapsförmedlande besök med förevisning av bl.a. originaldokumentet från fredsslutet av 30-åriga kriget (1618-1648).
Vid styrelsemöte, som hölls i Riksarkivets lokaler rapporterades om att Anita Andersson och Börje Åberg påbörjat arbetet med att ordna Danderyds SK:s arkiv.

Styrelsemöte den 12 juni kl 10.00

Rapport från möte 5 juni med Danderyds kommunarkivarie  Elisabeth Jarborn och medarbetarna Malin Kullberg och Cecilia Berg. Arkivföreningen företräddes av ordföranden och vice ordföranden. Genomgång av arbetsplanen samt principerna för arkivering med diskussioner om styrka och svagheter vid arkivering av föreningars verksamheter.

Styrelsemöte den 14 maj kl. 10.00

Arbetsmöte med planering av verksamheten.

Konstituerande styrelsemöte den 3 april 2018

Val av funktionärer utöver ordföranden (årsmötesvald)


Vice ordförande: Monica Frumerie
Styrelsens sekreterare: Gunilla Peterson
Kassör (adjungerad): Lars Frumerie
Firmatecknare: Ordförande och kassör, var för sig
Ansvarig för hemsidan (adjungerad): Gunnar Andrén
Ansvarig utgivare hemsidan: Anita Andersson

Danderyds arkivförening har också deltagit vid Stocksunds Torgs dag den 1 september 2018 samt vid de fyra lokala hembygdsföreningarnas rundtur i Danderyd den 8 september 2018.

Årsmötet 2018:

Anita Andersson ny ordförande efter Ulla Löwenhielm

Avgående ordföranden Ulla Löwenhielm och tillträdande Anita Andersson vid Arkivföreningens årsmöte den 20 mars 2018

Anita Andersson, Enebyberg, valdes den 20 mars 2018 till ordförande i Danderyds Arkivförening efter Ulla Löwenhielm, Djursholm.
Ulla Löwenhielm hade avböjt återval efter  att ha varit ordförande i föreningen sedan 2012.
Årsmötet hölls i Danderyds Hembygdsförenings lokaler (Stallet vid Nora Herrgård).
Nya ledamöter i Danderydsstyrelsen blev Pirjo Andersson, Stocksund, Jan Löfgren, Enebyberg, och Jan Falk, Stocksund.
Omvalda styrelseledamöter blev Monica Frumerie, Danderyd, Gunilla Peterson, Enebyberg och Börje Åberg, Danderyd.
Lämnade styrelsen-  tillsammans med Ulla Löwenhielm - gjorde Karin Nordvaller, Djursholm, och Gunnar Andrén, Stocksund.
Till revisor omvaldes Börje Bjugard med Franz Fischer som ersättare.

Till ordförande i valberedningen - efter föreningens grundare 2005 Karin Löfdahl som avböjt återval - utsågs avgångna ordföranden Ulla Löwenhielm.
Årsmötet beslutade att uppdra till styrelsen för Enebybergs Gårds Förening att utse en ytterligare ledamot att ingå i valberedningen för Danderyds Arkivförening. Föreningens styrelse har därefter utsett Anders Fridell, Enebyberg, till ledamot i Arkivföreningens valberedning.

Från årsmötet: Ordföranden i Enebybergs Gårds förening Carl Johan Gezelius, nyvalde styrelseledamoten Jan Löfgren, Enebyberg, Arkivföreningens grundare Karin Löfdahl, Stocksund, samt värden Franciska Sieurin-Lönnqvist, Danderyd, och Monica Frumerie, den 22 mars omvald ordförande i FSL Stockholms län. Längst bak: Curt Andersson, AOK (Auravägens  orienteringsklubb), en av många anrika föreningear i Danderyd, bildad på Nyårsafton 1952 (se www.aokorientering.se)

Vid årsmötet redogjorde Ulla Löwenhielm för föreningens verksamhet, som under 2017 varit mycket omfattande.
Kassören Lars Frumerie redogjorde för föreningens ekonomi och läste upp revisionsberättelsen från Göran Bjugård.
Revisorn hade föreslagit
     dels att styrelsens förslag till ekonomiskt bokslut för 2017 skulle fastställas,
     dels att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för kalenderåret 2017.
Årsmötet med cirka 20-talet företrädare för olika föreningar i Danderyd beslöt enligt revisionsberättelsens förslag.

Årsavgiften för 2018 fastställdes till 100 kr/år både för föreningar och stödjande enskilda medlemmar.

Vid styrelsens konstituerande möte,  som ägde rum den 3 april 2018, beslöt styrelsen att välja Monica Frumerie till vice ordförande och Gunilla Peterson till sekreterare.
Vidare beslöt styrelsen att adjungera Lars Frumerie, Danderyd, som föreningens kassör, samt Gunnar Andrén, Stocksund, med ansvar för föreningens hemsida.

I Danderyds föreningsarkivs register finns över 185 föreningar registrerade (3 april 2018: 186-190, varav ungefär 100 föreningar inte längre existerar).
Under 2017 betalade 46 föreningar medlemsavgift, fler än tidigare år men många till föreningar bör ta vara på tillfället att vara medlem i Danderyds Arkivförening.

Franciska Sieurin-Lönnqvist och Ingegerd Borg berättade om Danderyd - Förr och Nu

Efter de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna talade Franciska Sieurin-Lönnqvist och Ingegerd Borg om Danderyds Hembygdsförenings historia 1941-2018, om framväxten av dagens Nora torg med omnejd, sakkunnigt, engagerat och intressant - illustrerat av många bilder - eftersom Ingegerd Borg har personliga minnen och just bilder från uppväxten på 1940-talet och framåt - och än längre tillbaka då hennes farfar, snickare Nyman, med familj flyttade till Danderyd och byggde sitt eget och familjens - numera sorgligt rivna - hus.

22 mars 2018: Årsmöte i Stockholms läns Föreningsarkiv

Monica Frumerie, Danderyd, valdes den 22 mars 2018 om som ordförande i Föreningen Stockholms läns Föreningsarkiv. Årsmötet hölls i Elfvinggården, Alvik.
Följande hände:
Kl 15.45  Kerstin Cunelius, Elfvinggården, företrädare för boendets arkiv- och forskningsgrupp, presenterade kvinnoboendets fascinerande historia
Kl 16.15 Årsmöte, öppnat av ordföranden Monica Frumerie, med stadgeenliga förhandlingar ledda av Solveig Lundin.
Föreningens kanslichef Emelie Geuken valdes att föra protokoll, ordföranden presenterade 2017 års verksamhet och ekonomiska förvaltning, revisorn Jan Löfgren föredrog revisorernas förslag som innebar
dels att styrelsens förslag till bokslut fastställdes,
dels att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Revisorernas förslag godkändes.
Årsmötet beslöt att årsavgiften skall förbli 1.000 kr för kommunala arkiv, 500 kr för kommunföreningar och 100 kr för enskilda medlemmar och föreningar.

Till ordförande i FSL Stockholms län hade valberedningen, Gunnar Andrén, Stocksund, sammankallande, Maria Bring, Lidingö, och Nils-Bertil Nilsson, Vallentuna, föreslagit omval av Monica Frumerie, Danderyd. Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag.
Som nya styrelseledamöter hade föreslagits fil dr Kent Zetterberg,  Stockholm, kulturkonsulenten Gabriele Prenzlau Enander, Värmdö, och stadsarkivarien Johan Silverfred, Vaxholm. Årsmötet följde valberedningens förslag som också innebar att Karin Thurfjell, Norrtälje, blev ny ledamot efter att tidigare ha varit suppleant.
Övriga styrelseledamöters mandatperiod löper fram till årsmötet 2019.
Revisorerna Birgitta Sundman, Reco, och Jan Löfgren, Enebyberg, omvaldes medan redaktör Rolf Bromme, Vallentuna, blev ny revisorssuppleant efter Bo Albinsson, Eskilstuna, som avböjt återval.

Till valberedning omvaldes Maria Bring, Lidingö (ny sammankallande) och Nils-Bertil Nilsson, Vallentuna, med Leif Gidlöf, Brännkyrka, som ny tredje ledamot.
Vid årsmötet fick Sven Sievers, ta emot 2018 års Stipendium för sin skrift om kanothistorien.

Styrelsemötet den 19 februari 2018

                                                                                                                                 Från styrelsemötet 19 februari 2018. Fr. v: Ulla Löwenhielm, Djursholm, arkivföreningens ordförande, Gunilla Peterson, Enebyberg, Monica Frumerie, Danderyd, Karin Nordvaller, Djursholm, och Anita Andersson, Enebyberg.

Miljön är Ulla och Björn Löwenhielms kök, kaffekokare var Björn Löwenhielm och plåtslagare, alltså bakom kameran, fanns Gunnar Andrén, Stocksund.

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen i Danderyds föreningsarkiv hade den 19 februari sitt sista möte före årsmötet 2018. Styrelsemötet hölls hemma hos ordföranden Ulla Löwenhielm.
   Orsak: Otjänlig väderlek (med Stockholmsmått mätt, flera centimeter snö, svårt att komma till Djursholms vattentorn som ju är utan vatten men ligger på en kulle).
Vid mötet fastställdes verksamhetsberättelsen och det ekonomiska bokslutet för 2017:
Planerna för årsmötet 2018 med Franciska Sierun-Lönnqvist och Ingegerd Borg som berättare om Danderyds Hembygdsförening fortsatte.

Aktuellt från 2017

Styrelsen hade möte den 13 december. Vid detta möte planerades verksamheten under våren 2018. Styrelsens  arbetar alltid för att det skall finnas ett levande arkiv om föreningar som finns eller har funnits i Danderyd - men är förstås beroende av att föreningarna ställer material till arkivets förfogande.
Föreningarna berättar så mycket om vad som händer och har hänt i vår kommun.
Visst har vi ett kommunalt arkiv, men samhället är så mycket mer än myndigheter:
Hembygdsföreningar
Stiftelser
Gillen
Klubbar
Fotoföreningar
Seglarklubbar (det finns tretton i Danderyd!)
Hantverksföreningar
Fackliga organisationer
Kris (Killars rätt i stallet - vi behöver dokumentation!)
Föräldraföreningar från våra skolor
Bostadsrättsföreningar - Sikreno och Gandvik - vill vi ha Er historia!
Idrottsföreningar - vem minns Kedjans IF i Stocksund, en föregångare till 2018 års IFK Stocksund?
Körer i Danderyd, orkestrar, konstföreningar, bridgeklubbar,  ja, listan skulle kunna göras mycket, mycket, längre.

         Men minnet är kort. (Vi behöver också kort, många kort ...)
 Danderyds Arkivförening hjälper Dig och de som kommer efter Dig att minnas genom att dokumentera idag så att vi i morgon och med framtida studier och undersökningar om vad som hände i vår kommun får veta vem som gjorde vad,  när och hur.kan studeras.
    Välkommen med Ditt bidrag.
Vår verksamhet bygger på att just DU hjälper oss med Din förening.
Ordföranden Anita Anderssons telefon och e-postadress finns här till höger.

Detta är Danderyds föreningsarkiv

Arkivföreningen i Danderyd bildades 2005 för att ta hand om Danderyds föreningsarkiv.
Föreningen har sin lokal i Djursholms vattentorn - se bilden till höger.

De äldsta arkivhandlingarna är från slutet av 1800-talet.
I dag finns handlingar från föreningar som finns eller funnits i Djursholm, i Enebyberg, i Stocksund eller i västra Danderyd.
Det är, vågar vi påstå, en enastående samling dokument som berättar om hur människor genom årtionden - som blivit mer än 100 år - via sina föreningar påverkat och skapat dagens samhälle i Danderyds kommun.
Ett exempel: Enebybergs IF:s gamla föreningstidningar - finns de?     Ja, vi har dem i Danderyds föreningsarkiv!

Att beskriva och bevara föreningars historia som en viktig del i vår kommuns framväxt - och visa på föreningarnas historiska betydelse - är målet för  arkivföreningen.
     Välkommen att ta del i vår verksamhet!
      Vi arbetar för dagen med gårdagen för morgondagen.

Hur blir man medlem? Vem är medlem?

Danderyds Arkivförening vänder sig främst till föreningar i Danderyd. Men vi välkomnar också enskilda medlemmar.
Medlemsavgiften är  överkomlig, 100 kr/år för förening. Denna avgift gäller även 2018.
Avgiften är densamma - 100 kr/år - för enskilda medlemmar.
Vårt plusgiro är 170 28 15-0.

Så kom Danderyds Arkivförening till

Initiativet till att bilda Danderyds Arkivförening togs 2005 av Karin Löfdahl, mångårig styrelseledamot i i Stocksunds hembygdsförening Sällskapet Amorina, tidigare kommunfullmäktig (s) i Danderyd och under många år ledamot i Danderyds kultur- och fritidsnämnd.
En viktig medarbetare under många år har dessutom varit Sven Elf, under många år verksam som arkivarie i Djursholms Forntid och Framtid.
Också övriga hembygdsföreningar i kommunen, Danderyds hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening, har mycket aktivt bidragit till verksamheten.
Många enskilda har på olika sätt sett till att det nu finns ett arkiv om föreningar som bidragit till att forma dagens Danderyd.

Årsmötet i Danderyds arkivförening 2017

Årsmötet i Danderyds Arkivförening 2017 ägde rum i Idalagården i Stocksund den 20 mars då Karin JosephsonStocksund, berättade om Stollywood.
Vad är det?
Jo, Stocksund var från 1919 Sveriges filmcentrum, vårt Hollywood, där en rad av tidens filmsuccéer spelades in.
Exakt var?
Jo, den stora glasateljén fanns vid Svanholmen, ateljén revs 1936. Där det nu är en stor P-plats för många Tranholmsbor.
Också senare spelade det in mycket film i Stocksund, då i f.d. Elverket - i dag Marina Läroverket -  som t.ex. Laura Fittinghofs Barnen från Frostmofjället, en film som setts av generationer svenska skolbarn.
Karin Josephson berättade också om biograferna Roxy i Stocksund och Amiralen i Djursholm - och på ett litet hörn kom också Biografen i Enebyberg med.
Det finns också en skrift om Stollywood som kan köpas genom Sällskapet Amorina eller på Stocksunds bibliotek (40 kr).

 Arkivföreningens styrelse från 20 mars 2017

20160912-styrelsen-borje-a-ulla-l-monica-f-karin-nordvaller-anita-andersson-gunilla-peterson

Arkivföreningens styrelse i arbete 16 september 2016 i Vattentornet: Börje Åberg, ordföranden, Monica Frumerie, Karin Nordvaller, Anita Andersson och Gunilla Peterson. Foto: GA

Ordförande:
Ulla Löwenhielm, ulla.lowenhielm@gmail.com
Ledamöter:
Anita Andersson, anita.andersson40@gmail.com

Gunnar Andrén, gunnar.andren@liberal.se
Monica Frumerie, monica-frumerie@tele2.se
Karin Nordvaller, karin@nordvaller.se
Gunilla Peterson, gunilla.peterson95@gmail.com
Börje Åberg, borje.aberg@danderydssk.se
Kassör, adjungerad:
Lars Frumerie, lars.frumerie@telia.com
Revisor:
Göran Bjugård, goran.bjugard@telia.com
Revisorsersättare:
Franz Fischer, franz@fischer.ms

Vattentornets Dag 2017

Vid Vattentornets Dag lördagen den 6 maj 2017 berättade Monica Frumerie, styrelseledamot i Danderyds arkivförening och ordförande för Föreningsarkiven i Stockholms län, om hur rinnande vatten kom till Djursholm, när och hur Vattentornet byggdes - och sedan byggdes ännu högre för att få vattnet att räcka till alla nya Djursholmsbor.
Det överraskande svaret:
Det har att göra med vattenbassängen i Vattentornet i Ekeby ligger högre än vad bassängen i Vattentornet i Djursholm gjorde. Därför måste Vattentornet i Stocksund 1907/08 höjas så att det skulle bli vatten i ledningarna även framöver i Djursholm - som annars kunde ha torrlagts ...
Men hur fick de som bodde i Vattentornet vatten?
På det finns det också ett överraskande svar, Monica Frumerie berättade och berättar gärna för intresserade.

Efter detta berättade Gunnela Mogensen, styrelseledamot i Sällskapet Amorina, om Djursholmsarkitekten Rudolf Enblomsom ritat många Djursholmsvillor och som var den som ritade tornets övre del. Vattentornet i Djursholm är sedan dess den mest kända profilen i trakten ännu  100 år senare.
Deltagarna fick även möjlighet att gå in i Vattentornet. Carl-Erik Eriksson, styrelseledamot i hembygdsföreningen Djursholms Forntid och Framtid, guidade i den del som tillhör Djursholms hembygdsförening och ordföranden i  Danderyds arkivförening Ulla Löwenhielm visade vad föreningsarkivet innehåller.

Det har hände under 2017

16 januari kl 10.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
20 februari kl.10.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
20 mars kl 19.00 Årsmöte 2017 (se ovan)
29 mars kl 14.00 Årsmöte i Föreningsarkiven Stockholms län.
Vid det välbesökta årsmötet med FSL i Stockholms län, som ägde rum i Riksarkivet, omvaldes Monica Frumerie, Danderyd, som ordförande.
Ny revisor: Jan Löfgren, Enebyberg.
Valberedningens ordförande Gunnar Andrén, Stocksund, blev också omvald.
10 april
 kl.10.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
6 maj kl 14.00 Vattentornet i Djursholm - historisk visning och föreläsning av Monica Frumerie samt av Gunnela Mogensen om Djursholmsarkitekten Samuel R Enblom som ritade tornets tillbyggnad - när vattnet inte räckte till till djursholmsborna.
 8 juni kl 10.30 Studiebesök på Sjöhistoriska museét -  (kontakt Emelie Geuken, Föreningsarkiven i Stockholms län)
12 juni kl.10.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
30 augusti kl.13.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
  2 oktober kl.10.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
13 oktober kl 14-17 visade  - fram till 21 oktober - Danderyds  

Arkivförening i Mörby centrum (Information Danderyd) bl.a. planscher där ett tjugotal föreningar i Danderyd berättar om sig själva. Det skedde i anslutning till Kulturbiennalen.

                                        Företrädare för Danderyds arkivförening var på plats och berättade om vad Arkivföreningen gör för att intresserade t.ex. år 2030, 2050 eller ännu längre fram skall få veta vad som hände på föreningsfronten tio, tjugo, trettio eller kanske 100 år tidigare.
På plats var Ulla Löwenhielm, ordförande, vidare Anita Andersson, Monica Frumerie, Karin NordvallerGunilla Peterson och Börje Åberg.
De berättade om vad Arkivföreningen gör för att kunskap om Danderydsföreningarna skall vara tillgänglig i framtiden, om vilka föreningar som finns och funnits och vad de har gjort i Djursholm, Enebyberg, Danderyd eller Stocksund.
  20 oktober kl. 9-14 besökte elever från Elevverket i Djursholm Vattentornet för att bekanta sig med arkiveringsarbete. Värdar var Danderyds arkivförening och Samfundet Djursholms Forntid och Framtid.
Eleverna träffade Ulla Löwenhielm, ordförande i Danderyds Arkivförening,  Monica Frumerie, styrelseledamot, och Lars Victor från Samfundet Djursholms forntid och framtid.
Monica Frumerie: - Målet var att visa eleverna vilken betydelse föreningsarkiv har, om gårdagen i dag för framtiden!
  11 november kl 10-15 Arkivens dag arrangerades över hela landet.    Temat var: Synd och skam. Klicka här för att se vilka olika arrangemang som genomfördes Stockholms län
  11 december kl.10.00 Styrelsemöte. Plats: Djursholms Vattentorn-
Temat för mötet var: Arkivfrågor i Danderyd i framtiden.

Från styrelsemötet 30 augusti 2017

Från styrelsemötet 30 augusti 2017:
Ulla Löwenhielm, ordförande, Monica Frumerie, Karin Nordvaller och Anita Andersson,  styrelseledamöter, funderar över arkiveringen och studerar viktiga dokument. Plåtslagare, dvs. fotograf: Gunnar Andrén

Rapport från styrelsemötet 2 oktober 2017

Styrelsen sammanträdde den 2 oktober kl. 10.00 i Djursholms vattentorn under ledning av Ulla Löwenhielm. Vid mötet förekom sedvanliga rapporter samt planering för Kulturbiennalen 2017.

Årsmötet 2016

Årsmötet i Danderyds Arkivförening 2016 ägde rum i Träffpunkt Enebyberg den 22 mars då Christina Falk, Danderyd, berättade om sitt forskningsarbete som utmynnat i boken Vi eller De.
Boken handlar om striden mellan De vita och De röda under det blodiga Finska inbördeskriget 1918 och baseras på 50 kärleksbrev som författaren hittat, skrivna mellan blivande nära släktingar till Christina Falk under inbördeskriget.

Danderyds kulturstipendium 2015

 Här Anita Andersson, ordföranden 2015 Ulla Löwenhielm och styrelseledamoten Monica Frumerie med den plakett för viktig kulturgärning i Danderyd som föreningen förärades av Danderyds kulturnämnd. Plåtslagare: Gunnar Andrén, datum 6 september 2015 utanför Vattentornet i Djursholm.

Föreningen tilldelades 2015 Danderyds kommuns Kulturstipendium.

 

 Arkivföreningens motiv, mål och medel

Motivet för bildandet av Danderyds Arkivförening var och är att för framtiden dokumentera verksamhet i så många föreningar som möjligt i Danderyd.
Att förteckna och bevara material från föreningar är ett viktigt mål så att man kan känna till sin och andra föreningars och människors historia. Bevarande handlingar är också basen för all forskning om det som hänt.
Föreningar och vad de har gjort, betytt och gör är där en viktig del av hela samhället.
Danderyds Arkivförening hoppas att varje förening i Danderyd skall utse en arkivansvarig. Hennes/hans uppgift är att samla, ordna, gallra och lämna föreningens handlingar till Danderyds Arkivförening.

Vad och hur gör vi?

Danderyds Arkivförening vill göra det ingen annan gör: vi förvarar och - viktigt för tillgängligheten - registrerar vilka föreningar som finns och funnits - och vilka handlingar som finns bevarade.
Hur skall efterkommande annars veta vad som finns om det som varit?

Vad vill vi bevara?

Stadgar, protokoll, foton, referat, skrivelser, styrelser, evenemang - listan kan göras lång över vad som gör olika föreningar intressanta.
För att systematisera och tillgängliggöra olika sorters handlingar registrerar Danderyds Arkivförening de enskilda föreningarnas handlingar i ASL, Arkivregister Stockholms Län.
Det betyder att det via internet skall gå att ta reda på vilka föreningar som har handlingar hos Danderyds Arkivförening  liksom vilka typer av handlingar som finns.
Det är på sitt sätt en variant av den populära släktforskningen:
Varifrån kommer jag? Vilka är mina släktingar? Vad har hänt?
Vilka föreningar har funnits och vad har hänt?
Danderyds Arkivförening för också en intern förteckning över innehållet i varje enskilt arkiv.
Föreningsarkiven som har överlämnats till oss förvaras i Djursholms vattentorn.  Vi visar gärna vad som finns i arkivet

 Om man vill titta på något enskilt arkiv - vad göra?
Enklast är att skicka e-post till Ulla Löwenhielm eller Monica Frumerie. De visar gärna vad som finns om en viss förening.
   Man får helt enkelt komma överens om en tid som passar.
  Och man kan sitta i vårt arkiv, läsa och kopiera - däremot lånar vi inte ut föreningars arkiverade material eftersom det nästan alltid handlar om originalhandlingar.
      Men viktigast: Ni är välkomna!

Hur många föreningar är medlemmar?

I slutet av  2017 fanns nära 190 föreningar registrerade under Danderyds föreningsarkiv i Arkivregister Stockholms län, web.foreningsarkiv.a.se.
Antalet har sedan sakta vuxit och vid styrelsemötet 2 okt 2017 rapporterades att antalet registrerade föreningar är 188.
Bland föreningarna finns hembygdsföreningar, idrottsföreningar, båtklubbar, villaföreningar, Lottakårer och annan ideell verksamhet som Rotary, Lions, Rädda Barnen och Röda Korset.
Det finns också gillen och stiftelser som är och har varit viktiga inom kommunen.
Vi har förstås också material från politiska partier i Danderyd (även sådana som inte längre finns), från fackliga organisationer, konst-, film- och andra kulturbärande föreningar i kommunen - och många fler.
En schackförening med mer än 50-årig verksamhet i en del av kommunen - vad sägs om det?!
Ett annat exempel: I december 2016 tillkom en förening, Djursholms konsumtionsförening, från början av 1900-talet. Tack för det!

2017 är omkring sjuttio föreningar i Danderyd aktiva när det gäller att underhålla sina arkiv.
   Kom ihåg:
Vi välkomnar nya föreningar och deras handlingar - eftersom varje förening på sitt sätt har bidragit till vad Danderyd är i dag och blir i morgon.

Ett aktivt arkivarbete

Danderyds Arkivförening disponerar nedre planet i Djursholms Vattentorn. Där har vi våra sammanträden och där vi arbetar praktiskt med inlämnat material.
Föreningen har också haft flera visningar av tornet, i samarbetet med Samfundet Djursholms Forntid och Framtid som också har lokaler i Vattentornet.

Danderyds kulturstipendium 2015 till Danderyds Arkivförening

Kultur- och fritidsnämnden i Danderyds kommun beslutade 2015 att Danderyds arkivförening skulle tilldelas Danderyds kommuns kulturstipendium för 2015 för föreningens värdefulla arbete att bevara och dokumentera föreningslivet i Danderyd.

Stadgar för Danderyds arkivförening

Antagna vid föreningens första årsmöte 2006-03-22
§ 1 Föreningens ändamål

Danderyds Arkivförening är en ideell förening av organisationer verksamma i Danderyds kommun. Föreningen skall verka för att dessa organisationers arkivmaterial samlas, bevaras och vårdas i Danderyds föreningsarkiv. Föreningens uppgift är också att väcka intresse för dessa organisationers historia och deras betydelse för samhällets utveckling och att föreningsarkivet blir känt bland kommuninvånarna.

§ 2 Medlemskap

Medlemskapet är öppet för alla ideella föreningar i Danderyd. Enskild person kan erhålla medlemskap som stödjande medlem. Vid årsmötet har stödjande medlem yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

§ 3 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och äger rum senast under mars månad.

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Då styrelsen finner det erforderligt skall man kalla till extra möte.

Kallelsen skall utsändas senast 14 dagar före mötet. Ärenden som avser ändring av stadgar och ändring av medlemsavgift får ej avgöras med mindre än att medlemmarna delges detta i kallelsen.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare
 2. Förteckning över de närvarande och justering av röstlängd
 3. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 6. Information om budget för innevarande år
 7. Fastställande av medlemsavgift
 8. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 9. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
 10. Val av 1 revisor och 1 ersättare
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor

Varje ombud äger en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder utom vid val då lotten avgör. Beslut fattas med enkel majoritet.

Motion från medlemsförening skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

§ 4 Valberedning

Valberedningen skall bestå av två personer. Årsmötet utser sammankallande.

§ 5 Styrelsen

Föreningens styrelse skall bestå av minst fem ledamöter, alla är ordinarie. Mandattiden är ett år. Styrelsen får besluta i ärende när minst halva antalet ledamöter deltar i beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Styrelsen skall avge verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning till årsmötet.

§ 6 Firmateckning

Styrelsen beslutar om vem eller vilka som tecknar föreningens firma.

§ 7  Arkivhantering

Ideella föreningar verksamma i Danderyd äger rätt att inlämna arkivhandlingar för bevarande i Danderyds föreningsarkiv. Styrelsen beslutar om regler för ordning och förteckning av föreningshandlingar samt vilket föreningsmaterial som kan arkiveras och hur materialet skall förvaras.

Varje medlemsorganisation avgör vilka som skall få ta del av inlämnat föreningsmaterial.

Föreningen äger rätt att utkvittera eget föreningsmaterial. Forskning i ”främmande” föreningshandlingar får endast ske i arkivets lokaler.

§ 8 Arkivhandlingar efter förening som upphört

Såvida organisation vid sin upplösning inte meddelat något annat, beslutar styrelsen om tillgänglighet och utlån av upplöst organisations arkivhandlingar.

§ 9 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan göras på ett årsmöte med bifall från två tredjedels majoritet

§ 10 Eventuell upplösning av Danderyds arkivförening

Beslut om Danderyds Arkivförenings upplösning eller samgående med annan arkivförening fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett årsmöte.

Användbara länkar

www.danderyd.se

www.amorina.nu

 

vattentornet

Föreningens ordförande:
Anita Andersson
tel 0736-79 86 02
anita.andersson40@gmail.com

Kontakt Danderyds kommun:
Elisabeth Jarborn, arkivarie
elisabeth.jarborn@danderyd.se

Postadress:
Danderyds Arkivförening
c/o Anita Andersson
Näsbydalsvägen 2
183 31 Täby

Besöksadress:
Vattentornet
182 62 Djursholm

Förenings e-postadress:
djursholms.vattentorn@gmail.com

Plusgiro:
170 28 15-0

Organisationsnummer:
802431-2483

 

Har du synpunkter?