Danderyds Arkivförening

Föreningens motto:
Vi arbetar för dagen
med gårdagen
för morgondagen
- - - - - - - - -
Hitta på Hemsidan

Årsmötet 2022
Tidigare årsmöten
Styrelsen 2021/22, även tidigare år
Styrelsens möten
Föreningens historia
Föreningens stadgar
Djursholms Vattentorn
Intressanta möten 2020-22
Arkivens Dag i Danderyd
Danderydsföreningar i ASL-registret
Hedersordförande
Danderyds Hedersplakett
Hur blir man medlem?
Föreningsbilder i Danderyd (kommer)
Valstatistik för Danderyd 1970-2022

 

- - - - - - - - - -

Hedersplakett 2022

Gunnar Andrén

Danderyds Kultur- och Fritidsnämnd har tilldelat Gunnar Andrén, Stocksund,  Danderyds kommuns Hedersplakett 2022 för kulturgärning i kommunen, detta för bl.a. färdigställandet av Cedergrenska tornet efter den 86-åriga byggpausen 1908-1986, ordförandeskap i Sällskapet Amorina och medverkan i styrelsen eller som adjungerad hemsidesansvarig i Danderyds Arkivförening sedan starten 2005.
Plaketten delades ut på Nationaldagen den 6 juni 2022.

Den andra mottagaren av Hedersplaketten 2022 var Danderyds Naturskyddsförening.

 

Kulturstipendium 2015

2015 tilldelades Danderyds Arkivförening kommunens Kulturstipendium

Arkivens Dag 2022

Lördagen 12 november

Öppet Arkiv i Djursholms Vattentorn.
Tid: Kl 13-15. Välkomna!
Mer information här.
Alla arrangemang 12 november  i vårt län.

Vattentornet
återinvigt 22 maj

I strålande solsken återinvigde söndagen 22 maj 2022 kommunfullmäktiges ordförande i Danderyd Boris von Uexkull Djursholms vattentorn, detta efter den restaurering det nu 132-åriga vattentornet genomgick 2020-2021.
Återinvigningen markerades med att fullmäktigeordföranden klippte av ett blågult band in till  föreningens lokaler.
I vattentornet ryms dessutom Samfundet Djursholms Forntid och Framtids lokaler i tre plan.
Monica Frumerie, ordförande Danderyds Arkivförening, och Ann Banér, ordförande Forntid och Framtid, hälsade välkommen varefter Boris von Uexkull förrättade invigningen varvid han betonade det kulturarv som präglar Danderyds kommun och tas om hand av Danderyds fyra hembygdsföreningar, Enebybergs Gårds Förening, Danderyds Hembygdsförening, Sällskapet Amorina i Stocksund och Djursholms Forntid och Framtid.
Bandklippningen - perfekt genomförd - följdes av en stor applåd från de församlade.
Före visningen av lokalerna hölls anföranden av Monica Frumerie om hur rinnande vatten kom till Djursholm, av Gunnela Mogensen  om sin mormorsfar tornarkitekten Rudolf Enblom och av Gunnar Andrén om när drätselkammarens majoritet i dåvarande Djursholm 1970 blev nedröstat med 18-13 i stadsfullmäktige när majoriteten i dåvarande drätselkammaren hade föreslagit att Djursholms vattentorn skulle rivas för 40.000 kr.

Tji fick de av fullmäktige!

Antalet arkiv

Antalet föreningar med arkiv hos DAF är 193 (1 januari 2022)

 

 

 

 

 

Årsmöte 2023

Danderyds Arkivförening har årsmöte den 29 mars 2023 kl. 19.00.
Lokal meddelas senare.
Motioner till årsmötet från föreningar skall enligt stadgarna vara ordföranden -se till höger - senast den 31 januari 2023.
Styrelsen kommer att behandla ev. inkomna förslag den 6 februari 2023. Handlingarna till årsmötet kommer att tillställas alla föreningar senast den 15 mars 2023, också det enligt stadgarna.

Efter valet 11 september 2022

Under Valstatistik för Danderyd 1970-2022 (vänstra spalten) finns komplett statistik om valen senaste  sedan kommunen bildades 1 januari 1971 (val ägde rum 1970).

Nästa styrelsemötet 28 november kl 13.00

Styrelsen har sitt nästa styrelsemöte
Måndagen den 28 november kl 13.00 i Djursholms Vattentorn.
Kontakta föreningens ordförande Monica Frumerie - se gula rutan - för mer information.

Ulla Löwenhielm Hedersordförande


Ulla Löwenhielm
som utsetts till Heders-ordförande i Danderyds Arkivförening fick den 17 januari 2022 motta diplom. lyckönskningar och applåd vid styrelsens möte.
Ulla Löwenhielm, som var med i första DAF-styrelsen, var ledamot 2005-18 och ordförande 2012-18, tackade för utmärkelsen och överlämnade en inramad gåva, en artikel om vikten av  att arkivera (SvD 18 november 2020);
- Jag känner mig starkt hedrad och är glad och stolt över vad föreningen åstadkommit för att dokumentera det levande föreningslivet i Danderyd. Det har varit roligt att få vara med. Jag hoppas att fler föreningar ser värdet av detta för framtiden.
Karin Löfdahl (1935-2020), föreningens grundare,, var Hedersordförande fram till sin bortgång,

 

 

 

 

vattentornet

Föreningens ordförande:
Monica Frumerie
tel 0736-55 77 66
monica.frumerie@gmail.com

Kontakt Danderyds kommun:
Elisabeth Jarborn,, stabschef
elisabeth.jarborn@danderyd.se

Postadress:
Danderyds Arkivförening
c/o Monica Frumerie
Sunnerbovägen 4
182 33 Danderyd

Besöksadress:
Vattentornet
182 62 Djursholm

Föreningens e-postadress:
djursholms.vattentorn@gmail.com

Plusgiro:
170 28 15-0

Årsavgift 2022 (samma avgift 2023 enligt årsmötesbeslut 23 mars 2022):
100 kr/år
(gäller föreningar och
enskilda medlemmar)

Ansvarig utgivare hemsidan
Monica Frumerie

Redaktör hemsidan
Gunnar Andrén
0708-813 917
e-post:
gunnar.andren@liberal.se)

 

Organisationsnummer:
802431-2483