Danderyds Arkivförening

Föreningens motto:
Vi arbetar för dagen
med gårdagen
för morgondagen
- - - - - - - - -
Hitta på Hemsidan
Aktuellt i Danderyd
Årsmöten
Styrelse
Styrelsens möten
Föreningens stadgar
Djursholms Vattentorn
Intressanta möten
Arkivens Dag i Danderyd
Föreningar i arkivet
Föreningens historia
Hedersordförande
Danderyds Hedersplakett
Hur blir man medlem?
Föreningebilder i Danderyd (kommer)
- - - - - - - - - -
Arkivbesök 16 december
Styrelsen
oxh revisorerna för Danderyds Arkivförening gjorde studiebesök i Stockholms stadsarkiv, ett givande möte där Stadsarkivets Peter Salomonsson visade dels särskilt intressanta dokument (t.ex. Lenin i Stockholm och August Strindbergs testamente) och berättade hur arkivet sektionerats för att vara tillgängligt utan att det blir oreda i samlingarna..
- Syftet var att förvärva ytterligare kunskaper vad och hur man bör arkivera professionellt, säger ordföranden i Danderyds Arkivförening Monica Frumerie, initiativtagare till studiebesöket. /GA
- - - - - - - - - - - - - - - -

18 november 2021
Arkivkurs i Danderyd

Danderyds Arkivförening anordnade en avgiftsfri kurs i Danderyds Hembygdsförenings trevliga lokal.
Ett 15-tal deltagare kom från ett tiotalföreningar för att lära om hur man skapar ett arkiv för sin förening: vad man skall spara, sådant som blir historia i framtiden.
Kursledare var Martin Ståhl, kommunarkivarie i Huddinge.

 

Kulturstipendium 2015

2015 tilldelades Danderyds Arkivförening kommunens Kulturstipendium

Årsmötet 2022

Danderyds Föreningsarkiv har årsmöte onsdagen 23 mars kl.18.00.
Det beslutades vid styrelsens möte 17 januari 2022.
Besked om lokal kommer senare.

Årsmötet 2021
Årsmöteshandlingar, protokoll och beslut finns att läsa här.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Styrelsemöte 14 februari
Nästa styrelsemöte äger rum den 14 februari kl. 13.00.
Plats: Djursholms Vattentorn

Antalet arkiv
Antalet föreningar med arkiv hos DAF är 193 (1jan 2022)

Hedersplakett 2021

Monica Frumerie

Ordföranden i Danderyds Arkivförening Monica Frumerie har av Danderyds Kultur- och Fritidsnämnd utsetts till en av två mottagare av 2021 års Hedersplakett för kulturgärning i kommunen.
Hedersutmärkelsen har utdelats i Danderyd sedan 1964 med undantag av 1991-95.

Den andra mottagaren av Hedersplaketten är Franciska Sieurin-Lönnqvist, verksam i aktiva Danderyds hembygdsförening

 

 

 

 

Ulla Löwenhielm Hedersordförande


Ulla Löwenhielm
som utsetts till Heders-ordförande i Danderyds Arkivförening fick den 17 januari 2022 motta diplom. lyckönskningar och applåd vid styrelsens möte.
Ulla Löwenhielm, som var med i första DAF-styrelsen, var ledamot 2005-18 och ordförande 2012-18, tackade för utmärkelsen och överlämnade en inramad gåva, en artikel om vikten av  att arkivera (SvD 18 november 2020);
- Jag känner mig starkt hedrad och är glad och stolt över vad föreningen åstadkommit för att dokumentera det levande föreningslivet i Danderyd. Det har varit roligt att få vara med. Jag hoppas att fler föreningar ser värdet av detta för framtiden.
Karin Löfdahl (1935-2020), föreningens grundare,, var Hedersordförande fram till sin bortgång,

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - -
Arkivens Dag 2021

Lördagen 13 november 2021 hade Danderyds Arkivförening visning av samlingarna:  drygt 190 Danderydsföreningar vars historia finns bevarad i kapslar i Djursholms Vattentorn
Besökarna - flera stannade länge - fick se vilka Danderydsföreningar som funnits och finns i Arkivföreningens många kapslar med levande föreningshistoria.
Värdar: Monica Frumerie och Jan Löfgren

 

 

vattentornet

Föreningens ordförande:
Monica Frumerie
tel 0736-55 77 66
monica.frumerie@gmail.com

Kontakt Danderyds kommun:
Elisabeth Jarborn,, srabschef
elisabeth.jarborn@danderyd.se

Postadress:
Danderyds Arkivförening
c/o Monica Frumerie
Sunnerbovägen 4
182 33 Danderyd

Besöksadress:
Vattentornet
182 62 Djursholm

Föreningens e-postadress:
djursholms.vattentorn@gmail.com

Plusgiro:
170 28 15-0

Årsavgift 2021:
100 kr/år
(gäller både föreningar
och enskilda medlemmar)

Ansvarig utgivare hemsidan
Monica Frumerie

Redaktör hemsidan
Gunnar Andrén
0708-813 917

Organisationsnummer:
802431-2483