Styrelsen

Ordförande

Sissella Helgesson

Tel: 0709-966354

sissella@outlook.com

 

Vice ordförande (och även ledamot)

Katarina Thurell, arkivkonsult

 

Ordinarie ledamöter:

Johan Silverfred, Vaxholms stadsarkiv

Therese Tedeblad, Solna stadsarkiv

Kent Zetterberg, FHS och SU

Martin Ståhl, Stockholms stad

Kerstin Cunelius, Elfvinggården

 

Styrelseuppleanter:

Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholms Läns Hembygdsförbund

Gunnel Mörkfors, Tullinge Tomt- och villaägareförening

Rolf Bromme, IOGT-NTO

 

FSL:s valberedning:

Göran Rydeberg, Mälaröarnas Folkrörelsearkiv

Leif Gidlöf, Brännkyrka hembygdsförening

Nils-Bertil Nilsson, Vallentuna Folkrörelsearkiv

 

Kontaktperson för Arkivregister Stockholms Län, databasen ASL:

Johan Silverfred

Tel: 0760-141289

johan.silverfred@vaxholm.se

 

 

20190327 FSL styrelsen (beskärs till vänster)