Styrelsen

Ordförande

Therese Tedeblad, Solna stadsarkiv

E-post: fornazetti@gmail.com

Vice ordförande och ledamot

Johan Dertell, Region Stockholms trafikförvaltning

Ordinarie ledamöter:

Elisabeth Boogh, Stockholms läns museum

Julia Jonsson, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Thorleif Persson, Sundbybergs stad

Kent Zetterberg, Försvarshögskolan

Styrelseuppleanter:

Anne-Marie Krafft Karlsson, Vallentuna Folkrörelsearkiv

Gunnel Mörkfors, Tullinge Tomt- och villaägareförening

Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholms Läns Hembygdsförbund

 

FSL:s valberedning:

Katarina Thurell, (sammankallande)

Leif Gidlöf, Brännkyrka hembygdsförening

Nils-Bertil Nilsson, Vallentuna Folkrörelsearkiv

 

Kontaktperson för Arkivregister Stockholms Län, databasen ASL:

Johan Dertell