Styrelsen

Ordförande

Therese Tedeblad, Solna stadsarkiv, e-post: fornazetti@gmail.com

Vice ordförande och ledamot

Johan Dertell, Region Stockholms trafikförvaltning

Ordinarie ledamöter:

Elisabeth Boogh, Kungliga biblioteket

Kristofer Gisslén, Överförmyndarförvaltningen Stockholm stad, e-post: kristofer@gisslen.net

Eva Hult, Hägerstens hembygdsförening

Julia Jonsson, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Styrelsesuppleanter:

Anne-Marie Krafft Karlsson, Vallentuna Folkrörelsearkiv

Leif Pettersson, ArkivIT, e-post: retis99@yahoo.com

Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholms Läns Hembygdsförbund

FSL:s valberedning:

Sammankallande för valberedningen
Sissella Helgesson, e-post: sissella@outlook.com

Kontaktperson för Arkivregister Stockholms Län, ASL:

Johan Dertell