Nynäshamns Bild- och Folkrörelsearkiv

Nynäshamns Bild och Folkrörelsearkiv

 

Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv

Arkivet har hand om historiska fotografier och dokument från Nynäshamns kommun. Det är fotografier, kartor, ritningar, tidningsklipp mm som belyser kommunens historia. I bildarkivet finns också alla de porträtt och gruppbilder som Atelier Ekegren fotograferade under sin långa verksamhetsperiod i Nynäshamn från 1907 till 1970-talets början. I arkivet är bilderna sorterade på olika kvarter eller gator i Nynäshamn. Utanför tätorten är de sorterade på byn eller gården. Det finns också olika ämnesrubriker, t ex idrott, skolor, handel, yrken och arbetsplatser, föreningsliv. En del av bilderna kan du söka på Nynäshamns bildarkivs sida: www.nynashamnsbildarkiv.se.

 

Folkrörelsearkivet

I arkivet finns en avdelning som kallas folkrörelsearkivet. I folkrörelsearkivet kan föreningar från Nynäshamns kommun spara sina handlingar för framtiden. Deras handlingar blir sökbara både för föreningen själv och för andra intresserade, t ex forskare och allmänhet. Ca 250 föreningar har hittills utnyttjat den möjligheten. I folkrörelsearkivet finns även arkiv efter personer och företag.

Ett föreningsarkiv är ett kulturarv som har mycket att berätta för kommande generationer om en förenings verksamhet. Det är en del av vårt lands historia och föreningsarkiven i vår kommun är en viktig del av Nynäshamn kommuns historia.

Alla arkiv som skänks eller deponeras i Nynäshamns folkrörelsearkiv är sökbara på den här sidan: http://web2.foreningsarkiven.a.se/

Vem som helst får komma och titta i arkivet efter överenskommelse med Emma Palmér.  Se kontaktuppgifterna.  Bild- och folkrörelsearkivet ligger i Nynäshamns bibliotek

 

 Bilder ur arkivet

 

En sida ur Arne Janssons arkiv. Arne Jansson (1924-2009) var dekoratör till yrket och under en lång tid en känd teaterprofil och underhållare i Nynäshamn. Arkivet består framför allt av pressklipp och fotografier om underhållning i Nynäshamn mellan åren 1941-2003. Arne Jansson sammanställde och ordnade arkivet själv innan sin bortgång 2009. Arkivet lämnades till Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv av hans familj 2010.

 

Bild 21 - Vy över Nynäshamns hamn vid Gotlandskajen i samband med de kappseglingarna vid Olympiska spelen, juli 1912. Foto Atelier Ekegren, Nynäshamns bildarkiv

 

Bild 272 – Nynäshamns Lottakårs julmarknad på Stadshusplatsen, 1960. Foto. Okänd, Nynäshamns bildarkiv.Bild 1780 - Nynäshamns socialdemokratiska kvinnoklubb, 1930-tal. Foto Atelier Ekegren, Nynäshamns bildarkiv

 

338

Bild 338 – En man från Nynäshamns Idrottsförening (NIF) hoppar höjd på Nynäs-Spelen, Nicksta. 1930-tal. Foto Peddy Moberg, Nynäshamns bildarkiv.

Kontakt

Kontaktperson:

Emma Palmér, kultursekreterare


E-post:

emma.palmer@nynashamn.se


Tel: 08-52068312,

08-52068318 (arkivet)

Adress:

Stadshusplatsen 3, 149 81 Nynäshamn

Hemsida: bibliotek.nynashamn.se


Bilddatabasens sida: www.nynashamnsbildarkiv.se