Dokumenthanteringskurs

Genom en planmässig och effektiv dokumenthantering undviker man panikartade insatser när föreningens arkiv svämmar över bokhyllor och närarkiv.

På denna kurs får du lära dig hur man upprättar en dokumenthanteringsplan som ger dig ökad kontroll över dokumentflödet. Vi tar också upp vad man kan gallra och vad man bör bevara.

Förkunskap: Grundkursen i arkivkunskap eller motsvarande är bra att ha men inget krav

Kurslängd: 3 timmar
Målgrupp: Vänder sig till alla
Plats: Anordnas på olika platser i länet i samarbete mellan FSL och lokal arrangör eller centralt i Stockholm tillsammans med någon distriktsorganisation, samt även på Stadsarkivet.