Vallentuna

Vallentuna Folkrörelsearkiv

Föreningens verksamhet

Föreningen har som mål att alla föreningar i Vallentuna skall utse en arkivansvarig som samlar, gallrar och lämnar föreningens handlingar till oss för förvaring och registrering. Vi registrerar handlingarna i ASL (Arkivregister Stockholms län) vilket innebär att det via internet går att ta reda på vilka föreningar som har handlingar hos oss samt vilka typer av handlingar det handlar om.  Här ser du vårt arkiv
Besök även Vallentuna bildarkiv som vi sammarbetar med  Vallentuna bildarkiv  

Vallentuna Lokalhistoria https://bookitpub.vallentuna.se/

 

Samarbete

Vallentuna Folkrörelsearkiv samarbetar med Vallentuna kommun. Genom ett avtal som tecknats med kommunen 2006 åtar vi oss att ansvara för mottagande, registrering och skötsel av alla Vallentuna-föreningars arkivhandlingar i lokal som tillhandahålles av kommunen.

Vad på gång

Arkivens dag 12 november 2022

Vi har Öppet hus första måndagen i varje månad utom juni, juli och augusti mellan 17.30 och 19.00. Då tar vi emot handlingar, ger råd om arkivhantering och visar vårt arkiv. Vi kan enligt överenskommelse ta emot handlingar även vid andra tillfällen.

Vi kommer gärna till Er förening t.ex. vid ett medlemsmöte eller styrelsemöte och berättar om vår förening och vår verksamhet. Kontakta oss om ett besök.

Föreningens historia

Vallentuna Folkrörelsearkiv bildades1989 och har som mål att verka för att alla Vallentunaföreningarnas arkiv samlas, bevaras och vårdas samt vara åtkomliga för forskning. Föreningen vill väcka intresse för att bevara föreningarnas historia och visa på deras betydelse för samhällsutvecklingen.

Antal arkivbildare

C:a 200, representerande ett genomsnitt av föreningslivet i Vallentuna. Den äldsta arkivhandlingen är från 1877 och arkivbildaren är Össeby-Garns Missionsförsamling (och dess föregångare).

Historik

Årsmötet ägde rum onsdag 23 mars 2022 , kl.19.00 i Bällstarummet, kommunhuset.

Tre arkiv berättar öppnar utställningen 14 november 2020,  i Vallentuna kulturhus. Tema Svart på vitt.

Årsmötet ägde rum torsdag 23 september 2020 , kl.19.00 i kommunhuset

Arkivens dag, invigdes kl.14.00 lördag 9 november 2019  på lokalhistoriska avdelningen på biblioteket. Invigningstalare var Bo Schylander och Leif Magnusson. Det blev en mycket intressant och livfull invigning med temat gömt och glömt i skolhistorien och historien om Frösunda Kyrkskola och Harsbro skola Össeby.

Arkivkurs 10 oktober 2019 , blev inställd pga. för få anmälda.

Årsmöte  torsdag 28 mars 2019 , kl.18:.30 i Kommunalhuset.
Motion från medlemsförening till årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari övriga frågor tar vi på årsmötet.

Arkivens dag i Biblioteket lördag 10 november 2018, invigning 14.00

Arkivkurs i Kommunalhuset onsdag 10 oktober  2018  kl. 18:30 – 2100

Årsmöte  Torsdag 8 mars 2018 hade vi årsmöte. Vi berättade om Arkivens dag  från 2017 0ch visade vår utställning.

2017 Arkivens dag 11 november 14.00 i biblioteket med temat ”Synd & Skam.
Riksarkivarie Karin Åström Iko invigde utställningen som våra 3 arkiv i Vallentuna skapat.  Vallentuna Bildarkiv & Kommunarkiv samt Vallentuna folkrörelsearkiv.

2017 bjöd Vallentuna Folkrörelsearkiv in till en arkivkurs i Kommunalhuset onsdagen den 6 september kl 1900 – 2100.

Årsmöte  Torsdag 30 mars 2017 hade vi årsmöte. Isak Kullman berättade och visade bilder om Vallentuna idrottshistoria.

Den 17 februari besökte vi Rotary på deras fredagsmöte på Rosengården.
Den 2 mars besökte vi Vallentuna Hembygdsföreing i Biblioteket i Vallentuna. Visning av vår Vallentunafilm
Den 7 mars besökte vi Össeby Garns Hembygdsförening i Kvarnstugan och visade arkivhandlingar om Össeby-Garn Elektriska Distributionsförening.

Arkivens dag 2016

Vi tre arkiv i Vallentuna hade tillsammans ordnat en utställning på årets tema Välkommen hem med bidrag från respektive arkiv.  I Vallentuna finns det många idrottsföreningar och tanken dök upp om vi hade någon eller några personligheter som hade börjat sin idrottskarriär i Vallentuna, gjort någon form av karriär utanför kommunen och sedan återvänt till Vallentuna. Vi hittade tre personligheter kring vilka vi kunde bygga upp utställningen.  Vallentuna Folkrörelsearkiv kunde bidra med handlingar från respektive förening, Bildarkivet bidrog med gamla och nya idrottsbilder och Kommunarkivet bidrog med kommunala beslut om investeringar på idrottsanläggningar.

Den ena av personligheterna var Malin Harders som började en volleybollkarriär i Vallentuna och som gjorde stor succé bl. a på Hawai där hon spelade i världsklass. Den andra var en ishockeyspelare Thomas Holm som med sin början i Vallentuna hade stora framgångar i ett norskt hockeylag.

Den tredje personen var Lars Lundkvist som började sin fotbollskarriär i Vallentuna och som gjorde karriär i bl. a Hammarby. Alla tre har återvänt till Vallentuna, nu som ledare i sina respektive föreningar utom Thomas som numera är ledare i en dansförening i Vallentuna. Vi visade vår utställning på Arkivens dag i Kulturhuset i Vallentuna där det var Kulturfestival med många aktiviteter. Två av de tre idrottarna (Malin och Thomas) var närvarande och intervjuades. Ett bildspel som handlade om uppbyggnaden av idrottsrörelsen i Vallentuna från sent 1800-tal visades också. Utställningen visades till den 12 december

18 meters idrottshistoria

Läs mer här

59.5339655,18.0787804,17
Vallentuna folkrörelsearkiv

Kontakt

Postadress:
c/o Mats Laurell
Sommarvägen 19
186 39 Vallentuna

Besöksadress/arkivlokal:
Tuna Torg 4, Vallentuna

Kontaktpersoner:
Ordföranden
Mats Laurell,
tel 070-512 8325

Arkivföreståndare:
Mats Laurell
tel 070-512 8325

Bitr. arkivföreståndare
Elisabeth Ivarsson
tel 070-287 1127

Antal medlemmar:
C:a 70

Org nr:
802408-6541

Plusgiro:
4986295-6