Medlemskap

Medlemskap är öppet för alla typer av föreningar, distriktsorganisationer och kommuner i Stockholms län samt även privatpersoner.

I medlemskapet ingår, kostnadsfria kurser, seminarier, studiebesök, medlemsbladet Ordna & Vårda som utkommer 4 ggr/år samt rådgivning och andra medlemsaktiviteter.

FSL finns här för sina medlemmar för att svara på frågor och hjälpa till att bevara föreningsmaterial som är en viktig del av vår historia och vårt kulturarv.

 

Medlemsavgifter


Medlemsavgiften för kommuner:
1000 kr/år

Medlemsavgiften för riks- och distriktsorganisationer: 500 kr/år

Lokala föreningar: 100 kr/år

Enskild privatperson: 100 kr/år

Medan ditt medlemskap behandlas har du möjlighet att delta i kurser och medlemsaktiviteter.

Vid frågor - vänligen kontakta FSL kansli

Medlemsansökan:

Medlemskap
* Obligatoriskt fält
Samtycke. Behandling av personuppgift enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) vid FSL

Dina personuppgifter samlas in av Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL) som är personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta föreningen via mailadressen info@foreningsarkiven.a.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss och vi ber dig göra detta skriftligen, för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud (DSO) också via adressen info@foreningsarkiven.a.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Vi kommer att överföra dina personuppgifter till föreningens adressregister och databasen ASL.
Om du inte samtycker i båda de angivna fallen kan FSL tyvärr inte hantera ditt medlemskap.
[button_action]
Skickar
[button_action]