Medlemskap

Medlemskap är öppet för alla typer av föreningar, distriktsorganisationer och kommuner i Stockholms län.

I medlemskapet ingår, kostnadsfria kurser, seminarier, studiebesök, medlemsbladet Ordna & Vårda som utkommer 4 ggr/år samt rådgivning.

FSL finns här för sina medlemmar för att svara på frågor och hjälpa till att bevara föreningsmaterial som är en viktig del av vår historia och vårt kulturarv. 


Medlemsavgiften för kommuner:
1000 kr/år

Medlemsavgiften för riks- och distriktsorganisationer: 500 kr/år

Lokala föreningar: 100 kr/år

Enskild privatperson: 100 kr/år

Vänligen sätt in er medlemsavgift på vårt plusgirokonto, uppge namn på föreningen samt adress vid inbetalning.

FSL:s plusgiro är 476 05 26-6

 

Vid frågor - vänligen kontakta FSL kansli

Medlemsansökan:

Medlemskap
Skickar

Har du synpunkter?