Årsmötet 2018:

Anita Andersson ny ordförande efter Ulla Löwenhielm

Avgående ordföranden Ulla Löwenhielm och tillträdande Anita Andersson vid Arkivföreningens årsmöte den 20 mars 2018

Anita Andersson, Enebyberg, valdes den 20 mars 2018 till ordförande i Danderyds Arkivförening efter Ulla Löwenhielm, Djursholm.
Ulla Löwenhielm hade avböjt återval efter  att ha varit ordförande i föreningen sedan 2012.
Årsmötet hölls i Danderyds Hembygdsförenings lokaler (Stallet vid Nora Herrgård).
Nya ledamöter i Danderydsstyrelsen blev Pirjo Andersson, Stocksund, Jan Löfgren, Enebyberg, och Jan Falk, Stocksund.
Omvalda styrelseledamöter blev Monica Frumerie, Danderyd, Gunilla Peterson, Enebyberg och Börje Åberg, Danderyd.
Lämnade styrelsen-  tillsammans med Ulla Löwenhielm - gjorde Karin Nordvaller, Djursholm, och Gunnar Andrén, Stocksund.
Till revisor omvaldes Börje Bjugard med Franz Fischer som ersättare.

Till ordförande i valberedningen - efter föreningens grundare 2005 Karin Löfdahl som avböjt återval - utsågs avgångna ordföranden Ulla Löwenhielm.
Årsmötet beslutade att uppdra till styrelsen för Enebybergs Gårds Förening att utse en ytterligare ledamot att ingå i valberedningen för Danderyds Arkivförening. Föreningens styrelse har därefter utsett Anders Fridell, Enebyberg, till ledamot i Arkivföreningens valberedning.

Från årsmötet: Ordföranden i Enebybergs Gårds förening Carl Johan Gezelius, nyvalde styrelseledamoten Jan Löfgren, Enebyberg, Arkivföreningens grundare Karin Löfdahl, Stocksund, samt värden Franciska Sieurin-Lönnqvist, Danderyd, och Monica Frumerie, den 22 mars omvald ordförande i FSL Stockholms län. Längst bak: Curt Andersson, AOK (Auravägens  orienteringsklubb), en av många anrika föreningar i Danderyd, bildad på Nyårsafton 1952 (se www.aokorientering.se)

Vid årsmötet redogjorde Ulla Löwenhielm för föreningens verksamhet, som under 2017 varit mycket omfattande.
Kassören Lars Frumerie redogjorde för föreningens ekonomi och läste upp revisionsberättelsen från Göran Bjugård.
Revisorn hade föreslagit
     dels att styrelsens förslag till ekonomiskt bokslut för 2017 skulle fastställas,
     dels att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för kalenderåret 2017.
Årsmötet med cirka 20-talet företrädare för olika föreningar i Danderyd beslöt enligt revisionsberättelsens förslag.

Årsavgiften för 2018 fastställdes till 100 kr/år både för föreningar och stödjande enskilda medlemmar.

Vid styrelsens konstituerande möte,  som ägde rum den 3 april 2018, beslöt styrelsen att välja Monica Frumerie till vice ordförande och Gunilla Peterson till sekreterare.
Vidare beslöt styrelsen att adjungera Lars Frumerie, Danderyd, som föreningens kassör, samt Gunnar Andrén, Stocksund, med ansvar för föreningens hemsida.

I Danderyds föreningsarkivs register finns över 185 föreningar registrerade (3 april 2018: 186-190, varav ungefär 100 föreningar inte längre existerar).
Under 2017 betalade 46 föreningar medlemsavgift, fler än tidigare år men många till föreningar bör ta vara på tillfället att vara medlem i Danderyds Arkivförening.

Franciska Sieurin-Lönnqvist och Ingegerd Borg berättade om Danderyd - Förr och Nu

Efter de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna talade Franciska Sieurin-Lönnqvist och Ingegerd Borg om Danderyds Hembygdsförenings historia 1941-2018, om framväxten av dagens Nora torg med omnejd, sakkunnigt, engagerat och intressant - illustrerat av många bilder - eftersom Ingegerd Borg har personliga minnen och just bilder från uppväxten på 1940-talet och framåt - och än längre tillbaka då hennes farfar, snickare Nyman, med familj flyttade till Danderyd och byggde sitt eget och familjens - numera sorgligt rivna - hus.

Årsmötet i Danderyds arkivförening 2017

Årsmötet i Danderyds Arkivförening 2017 ägde rum i Idalagården i Stocksund den 20 mars då Karin JosephsonStocksund, berättade om Stollywood.
Vad är det?
Jo, Stocksund var från 1919 Sveriges filmcentrum, vårt Hollywood, där en rad av tidens filmsuccéer spelades in.
Exakt var?
Jo, den stora glasateljén fanns vid Svanholmen, ateljén revs 1936. Där det nu är en stor P-plats för många Tranholmsbor.
Också senare spelade det in mycket film i Stocksund, då i f.d. Elverket - i dag Marina Läroverket -  som t.ex. Laura Fittinghofs Barnen från Frostmofjället, en film som setts av generationer svenska skolbarn.
Karin Josephson berättade också om biograferna Roxy i Stocksund och Amiralen i Djursholm - och på ett litet hörn kom också Biografen i Enebyberg med.
Det finns också en skrift om Stollywood som kan köpas genom Sällskapet Amorina eller på Stocksunds bibliotek (40 kr).