Detta är Danderyds Arkivförening

Så kom Danderyds Arkivförening till

Initiativet till att bilda Danderyds Arkivförening togs 2005 av Karin Löfdahl, mångårig styrelseledamot i i Stocksunds hembygdsförening Sällskapet Amorina, tidigare kommunfullmäktig (s) i Danderyd och under många år ledamot i Danderyds kultur- och fritidsnämnd.
Styrelse utsåg 2018 Karin Löfdahl (1935.2020) till föreningens första Hedersordförande.
Ulle Löwenhielm, styrelseledamot 2005-2018 och i många år föreningens ordförande, utsågs 2021 till föreningens Hedersordförande.
En viktig medarbetare under många år var dessutom Sven Elf (1926-2020), verksam som arkivarie i Djursholms Forntid och Framtid.
Också övriga hembygdsföreningar i kommunen, Danderyds hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening, har mycket aktivt bidragit till verksamheten.
Många enskilda har på olika sätt sett till att det nu finns ett arkiv om föreningar som bidragit till att forma dagens Danderyd.

Danderyds Arkivförening bildades för att ta hand om Danderyds föreningsarkiv.
Redan på 1960-talet fanns ett embryo till att skapa ett föreningsarkiv, med stocksundarna Erik F G Holmberg och Gustav Sandberg, som initiativtagare. Någon förening av det slag som skapades 2005 tillkom dock inte.
Danderyds Arkivförening har sin lokal i Djursholms Vattentorn, rest 1890 (se bilden i gula rutan till höger).

De äldsta arkivhandlingarna är från slutet av 1800-talet.
I dag finns handlingar från föreningar som finns - eller funnits - i Djursholm, i Enebyberg, i Stocksund eller i västra Danderyd.

Det är, vågar vi påstå, en enastående samling dokument som berättar om hur människor genom årtionden via sina föreningar påverkat och skapat dagens samhälle i Danderyds kommun.
Ett exempel: Enebybergs IF:s gamla föreningstidningar - finns de?
Ja, vi har dem i Danderyds föreningsarkiv!
Ett annat Stiftelsen Djursholms kapell?
Allt finns samlat och bevarat av Danderyds Arkivförening (och 2021/2022 grund för teologisk forskning kring kapellets tillkomst!),

I slutet av 2020 gjorde föreningen en enkät bland aktiva föreningar i Danderyd hur pandemin påverkat dem. Resultatet finns nu i en kapsel (en arkivpärm) med en etikett som berättar om vad som inträffade 2020/2021 - vad som inträffade minns vi nu men om 100 år? Kapseln kan ge besked och bli aktuellare än någonsin om hundra eller kanske 200 år!

Att beskriva och bevara föreningars historia som en viktig del i Danderyds kommuns framväxt - och att visa på föreningarnas historiska betydelse genom olika sätt att dokumentera de drygt 190 föreningars verksamhet som är eller funnit i Dnderyd.
Deras historia är målet för Danderyds arkivförening.

Välkommen att ta del i vår verksamhet!
Vi arbetar för dagen med gårdagen för morgondagen.