Föreningens historia

Detta är Danderyds Arkivförening

Så kom Danderyds Arkivförening till

Initiativet till att bilda Danderyds Arkivförening togs 2005 av Karin Löfdahl, mångårig styrelseledamot i i Stocksunds hembygdsförening Sällskapet Amorina, tidigare kommunfullmäktig (s) i Danderyd och under många år ledamot i Danderyds kultur- och fritidsnämnd. Jon utsågs 2018 till föreningens Hedersorförande. Karin Löfdahl, född 1935, avled 2020.
En viktig medarbetare under många år har dessutom varit Sven Elf, verksam som arkivarie i Djursholms Forntid och Framtid.
Också övriga hembygdsföreningar i kommunen, Danderyds hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening, har mycket aktivt bidragit till verksamheten.
Många enskilda har på olika sätt sett till att det nu finns ett arkiv om föreningar som bidragit till att forma dagens Danderyd.

Arkivföreningen i Danderyd bildades för att ta hand om Danderyds föreningsarkiv.
Redan på 1960-talet fanns ett embryo till att skapa ett föreningsarkiv, med stocksundarna Erik F G Holmberg och Gustav Sandberg, som initiativtagare. Någon förening av det slag som skapades 2005 tillkom dock inte.
Danderyds Arkivförening har sin lokal i Djursholms Vattentorn, rest 1890 (se bilden i gula rutan till höger).

De äldsta arkivhandlingarna är från slutet av 1800-talet.
I dag finns handlingar från föreningar som finns – eller funnits – i Djursholm, i Enebyberg, i Stocksund eller i västra Danderyd.
Det är, vågar vi påstå, en enastående samling dokument som berättar om hur människor genom årtionden via sina föreningar påverkat och skapat dagens samhälle i Danderyds kommun.
Ett exempel: Enebybergs IF:s gamla föreningstidningar – finns de?
Ja, vi har dem i Danderyds föreningsarkiv!

Att beskriva och bevara föreningars historia som en viktig del i Danderyds kommuns framväxt – och att visa på föreningarnas historiska betydelse genom olika sätt att dokumenterar nu cirka 180 föreningars verksamhet och historia är målet för  arkivföreningen.
    (Föreningen heter Danderyds Arkivförening – vars idé är att härbärgera Danderydföreningars arkiv.)
Välkommen att ta del i vår verksamhet!
    Vi arbetar för dagen med gårdagen för morgondagen.