Fortsättningskurs

Kursen ger fördjupade kunskaper i arkivvård och dokumenthantering inom de delar av de avsnitt som behandlas i grundkursen.

Kursen innehåller praktiska övningar, där man själv får öva och ställa frågor.

Kursen leds utav en yrkesverksam och erfaren arkivarie.

Förkunskaper: Grundkursen i arkivkunskap eller motsvarande är bra att ha men inget krav

Kurslängd: 3 timmar
Målgrupp: Lokala föreningar och distriktsorganisationer
Plats: Anordnas på olika platser i länet i samarbete mellan FSL och lokal arrangör eller centralt i Stockholm tillsammans med någon distriktsorganisation, samt även på Stadsarkivet.