Vid leverans av arkiv

Olika kommuner och föreningsarkiv har olika regler och förutsättningar vid leverans av arkivmaterial. Viktigt är att man alltid kontaktar den institution som man vill lämna till och hör sig för om vad som gäller innan man börjar ordna och förteckna sitt material.

FSL har utarbetat dokument över vad man bör tänka på när man tar emot ett enskilt arkiv för förvaring, det är endast tänkt som generell vägledning.