Översikt

Alla är välkomna att forska i våra arkiv! Arkiven är en del av vårt kulturarv och därför viktigt att bevara för framtiden och tillgängliggöra för forskning.

Det kan finnas vissa förbehåll eller sekretessregler för föreningsarkiv men vanligast är att arkiven är öppna för alla oavsett om du har en enskild fråga, är släktforskare eller doktorand.

Arkiven för Stockholms län finns ute hos varje kommun, antingen hos en arkivförening eller hos kommun-/stadsarkivet.

För Stockholms innerstad finns vissa arkiv hos Stockholms stadsarkiv men en stor del av arkivhandlingarna finns kvar ute hos respektive förening.

 

Du kan söka efter arkiv i vårt arkivregister ASL och under fliken ”Arkiv” får du hjälp att hitta rätt.

Länkar till alla regionala

folkrörelse- och föreningsarkiv

hittar du på FA:s hemsida.

arkivskåp