Ordna ditt arkiv (grundkurs)

I denna grundkurs behandlas många aspekter inom arkivområdet som Du som arkivansvarig kan ha nytta av.

Hit hör frågor om arkivansvar, ordnande och förtecknande av arkiv, bevarande och gallring, tips om förvaringsmedel.

Kursen leds av en utbildad arkivarie.

Det ingår en kaffepaus i kursen – FSL bjuder på fika.

Förkunskap: Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd: 3 timmar
Målgrupp: Lokala föreningar och distriktsorganisationer
Plats: Anordnas på olika platser i samarbete mellan FSL och lokal arrangör eller centralt i Stockholm tillsammans med någon distriktsorganisation, samt även på Stadsarkivet.