Översikt

Översikt rådgivning

Till FSL kan man alltid vända sig om man har frågor, behöver hjälp eller rådgivning rörande arkivfrågor. Vi finns här för att stödja och vägleda, tveka inte att kontakta oss vid behov!

 

Utse inte bara ordförande och sekreterare i din förening - utse även en arkivansvarig!
Därigenom får ditt föreningsarkiv en kontinuerlig tillsyn.

Den arkivansvarige skall:

  •  hålla arkivet samlat
  •  gallra och rensa bort oviktiga handlingar
  •  upprätta en förteckning över arkivets innehåll

 

Skydda ditt arkiv från eld, fukt och otillbörlig åtkomst!

 

Kontakta kommunarkivet i din hemkommun angående deposition av det äldre arkivmaterialet.

Den första skärmutställningen 1