Arkivföreningen Upplands Väsby

Föreningens verksamhet

Föreningen har som mål att alla föreningar i Upplands Väsby skall utse en arkivansvarig som samlar, gallrar och lämnar föreningens handlingar till kommunarkivet för förvaring och registrering. Kommunarkivet registrerar handlingarna i ASL (Arkivregister Stockholms län) vilket innebär att det via internet går att ta reda på vilka föreningar som har handlingar i kommunarkivet samt vilka typer av handlingar som finns arkiverade.

Föreningen vill väcka intresse för att bevara föreningarnas historia och visa på deras betydelse för samhällsutvecklingen.

Oavsett om Din förening har börjat arkivera Ert historiska material eller inte så är det viktigt att börja fundera över hur det ser ut i Din förening då det gäller status på Er arkivering.

Vi rekommenderar att varje förening utser en arkivansvarig person som går utbildning och tar ansvar för att föreningens historia inte försvinner och glöms bort. Ett bra sätt är att hitta en person som tidigare varit verksam i föreningen men f.n. inte har tunga uppdrag som tar mycket tid utan en person som skulle tycka det var roligt och intressant att ägna sig åt att bevara föreningens historia.

__________________________________________

Arkivens Dag

Den 12 november 2022, 11:00 - 14:00 kommer vi att fira Arkivens Dag genom att vara i Upplands Väsby centrum och presentera oss för allmänheten, dela ut informationsmaterial och informera om vikten av att arkivera sitt historiska material mm.

I vår annons i lokaltidningen har vi också en annons i annonsen som efterfrågar personer som är intresserade av att vara med och bevara Väsby historia.

 

Arkivföreningen Annons_Mitti 2210 #03.pdf

__________________________________________

Arkivkurs den 24 november 2022, 18-21

Arkivföreningen Upplands Väsby ordnar tillsammans med FSL en arkivkurs i hur du sammanställer ditt föreningsarkiv. Teori varvas med praktiska övningar. Ta gärna med din förenings specifika frågor. Kursen leds av en yrkesverksam arkivarie.

(Repetition av grundkurs + Fortsättningskurs) Alla, oavsett förkunskaper kan deltaga.

Var: Ladugården vid Hembygdsgården, Hagvägen 2/Pukslagargatan, Upplands Väsby

Även om Du tidigare deltagit i en arkivkurs kan det vara värt att delta eftersom man har möjligheter att ta upp frågor som man stött på då man börjat med sin arkivering.

Kaffe/Te och smörgås kommer att serveras i pausen.

Kursen är gratis och öppen för de som är medlemmar i någon av länets arkivföreningar eller FSL.

Begränsat antal platser.
Föranmälan senast 20/11 till:
Arkivföreningen Upplands Väsby
E-post: g.aronsson@me.com
Tel: 070-2169016

____________________________________________

Avslutade aktiviteter:

Arkivkurs den 9 december 2021, 18-21

15 personer deltog i kursen

______________________________________________________________________

Arkivens Dag

Genomfördes planenligt med en hel del besökare den 13 november 2021  med Temat "Röster i Arkiven" i Messingens matsal 11:00 till 14:00. Adress Love Almqvists torg 1 i Upplands Väsby.

Program

11:00-12:00

- Arkivföreningens ordförande, Lillemor Svensson, informerar om Arkivföreningen Upplands Väsby

- Kommunarkivarie, Niza Löfdahl, informerar om Upplands Väsby Kommunarkiv

- Hembygdsföreningens ordförande, Klas Lundkvist, visar i ord och kartor hur vårt Väsby
  förändrades från tre kommuner till en småstad. 

- Röster från några av Väsbys äldsta föreningar, hur påverkades dessa vid kommunsammanslagningen.
Göran Aronsson berättar och visar protokollutdrag från några föreningar. 

12:00

- Kjell Östberg, professor emeritus vid Samtidshistoriska institutionen, Södertörns högskola, talar om 1900-
  talets samhällsutveckling och hur den  bidragit till dagens kommunsammanslagningar. 

Förändringar i Väsbys utveckling – så söker du bland kommunens kartor

Kända röster ur Väsbys historia - bokbord

Så arkiverar din förening - Arkivföreningen och Kommunarkivet informerar

____________________________________________________________________________________

Samarbete

Arkivföreningen Upplands Väsby samarbetar med Upplands Väsby kommunarkiv.

Föreningens historia

Arkivföreningen Upplands Väsby bildades1995 och har som mål att verka för att alla Upplands Väsbys föreningars arkiv samlas, bevaras och vårdas samt vara åtkomliga för forskning.

Antal arkivbildare

c:a 156, representerande ett genomsnitt av föreningslivet i Upplands Väsby. Den äldsta arkivhandlingen är från 1895 och arkivbildaren är Upplands-Väsby missionsförsamling.

Det är ett antal arkiv som berättar om hur människor genom årtionden via föreningar påverkat och skapat dagens samhällen i Upplands Väsby kommun.

Hur vi arbetar

Vi sprider information i arkiveringsfrågor på flera olika sätt

- Till alla registrerade föreningar i Upplands Väsby med hjälp av
Kultur- och fritidskontoret.

- Erbjuder våra medlemsföreningar råd, stöd och ibland fysisk hjälp att
komma igång med sin arkivering.

- Arrangerar arkiveringskurser i Upplands Väsby med hjälp av
kursledare från FSL.

- Besöker gärna föreningarnas styrelsemöten och informerar om hur vi
arbetar och på vilket sätt vi kan bistå föreningarna med att arkivera
föreningens historia. Kontakta oss gärna om ett besök.

upplands_vasby

Kontakt

Postadress:
℅ Lillemor Svensson
Centralvägen 2E
194 77 Upplands Väsby

Kontaktperson:
Ordföranden
Lillemor Svensson,
Tel: 073-420 7330
lillemorsvensson@gmail.com

Antal medlemmar:
C:a 50

Org nr:
802408-7085

Plusgirokonto:
92 05 337-0

 

Besöksadress/arkivlokal:
Upplands Väsby Kommunarkiv