.

Ett föreningsarkiv är ett kulturarv som har mycket att berätta för kommande generationer om en förenings verksamhet. Är ert föreningsarkiv utspritt på många händer, t ex hos tidigare ordförande eller sekreterare, så är det viktigt att samla in dessa handlingar innan de går förlorade.

Ett samlat, välvårdat, rätt förvarat och lätt åtkomligt föreningsarkiv är en guldgruva om till exempel föreningen skall jubilera eller ta fram en jubileumsskrift. Om en forskare vill sätta in föreningens verksamhet i ett större sammanhang kan ert arkiv vara en rik källa att hämta information ur.

Upplands-Bro Arkivförening

 • arbetar för att bevara historien och nutiden för framtiden
 • vill att föreningarnas arkiv ska förvaras på ett säkert sätt
 • vill att din förening ska utse en arkivansvarig
 • vill att föreningens handlingar ska registreras och vara åtkomligt för forskning
 • tar hand om ert föreningsarkiv för en säker förvaring.
 • vill visa hur din förenings verksamhet har påverkat utvecklingen av Upplands-Bro.
 • tar även hand om handlingar från föreningar som har upphört.

Förvara ert arkiv hos oss

Många föreningar har sitt arkiv utspritt på flera ställen: hos nuvarande eller tidigare förtroendevalda. Ofta i en källare, på vinden eller på annat ställe där det riskerar att drabbas av fukt och mögel, brand eller att kastas vid nästa flytt. En förening som förvarar sina handlingar hos oss har naturligtvis alltid tillgång till dem. Inlämnade handlingar är den egna föreningens egendom. Forskare som har intresse av handlingar i vårt arkiv får ta del av dem om inte handlingarna är inlämnade med förbehåll.

Upplands-Bro Arkivförening

 • har avtal med kommunen om att vi skall ta hand om föreningsarkiv, personarkiv och gårdsarkiv i Upplands-Bro
 • är ansluten till Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL)
 • disponerar en lokal där alla handlingar förvaras på ett betryggande sätt och där det finns en forskarplats
 • kan efter överenskommelse tillåta att forskning sker i Bro Bibliotek
 • välkomnar er att göra ett besök hos oss efter överenskommelse
 • kommer gärna till er förening och informerar om vår verksamhet
 • anordnar kurser i hur man hanterar en förenings alla handlingar

Följande förenings- och gårdsarkiv förvaras av Upplands-Bro Arkivförening. Den som önskar forska i något av arkiven kontaktar arkivföreningen som inhämtar tillstånd från berörd arkivägare.

Kontakt:

 

Hans Ström telefon 070-718 0374, e-post hans-strom@telia.com

Ulf Björkdahl telefon 070-573 0134, e-post ulfabjo@gmail.com

 

Arkiv (uppdaterad 2018-08-27) År Antal påbörjade hyllmeter
Aspviks Koloniträdgårdsförening 1981-2005 1
Brogårds Lantbruksarkiv 1834-1994 40
Bro-Lossa hembygdsförening 3
Finsta Gård, lantbruk 1
Gammeldansens vänner, GDV Bro 1966-2002
Gymmix Upplands-Bro, inkl föregångaren Kungsängens Gymnastikförening 1964-2015 2
Håtuna - Håbo-Tibble släkt-och hembygdsforskning 5
Hörselskadades förening 1
Kungsängen Folkdansgille 1953-2012 1
Lindhagabergs Värdshus 1
Lions Club Upplands-Bro 1961-1994 1
Sunnerdahlsföreningen 23
Tangoslingans Samfällighetsförening 1976-2011 1
Tibble-Kungsängens Bordtennisklubb 1975-2004 1
Upplands-Bro Anhörigförening 2000-2013 1
Upplands-Bro Kulturhistoriska forskningsinstitut, UKF 37
Upplands-Bro Rotaryklubb 1982-2009 1
Viktor Jonssons lanthandel 4

 

Uppdaterad 2018-09-21

 

Kontakt

Postadress:
c/o Hans Ström
Liljestigen 59
197 34 Bro

Besöksadress/arkivlokal:
www.hembygd.se/upplands-bro/foreningsarkiv/

Kontaktperson:
Hans Ström
Tel: 0707-18 03 74
hans-strom@telia.com

Har du synpunkter?