Lokala folkrörelse- och föreningsarkiv

Vad gör ett föreningsarkiv?

Föreningsarkivens uppgift är att samla, inventera och bevara arkivhandlingar från föreningar och enskilda personer med lokal anknytning. Föreningarna arbetar för att främja intresset för den lokala föreningshistorien. Föreningsarkiven styrs inte av lagkrav, föreningsarkiven kan drivas av kommunen, kommunen i samarbete med en arkivförening eller enbart en arkivförening.

 

Var kan jag lämna mina handlingar?

FSL har ingen egen depå för förvaring av arkivmaterial, utan samarbetar med kommunarkiven.

Vill man lämna in material för förvaring så hör av er till ert kommunarkiv. Hör ni till Stockholms stad - så är det till Stockholms stadsarkiv man ska vända sig och då till gruppen för "enskilda arkiv".  Att arkivmaterialet är ordnat och förtecknat är många gånger en förutsättning för att man ska få lämna in material. Fråga hur just den institutionen som ni ska lämna till vill att materialet ska vara ordnat och förtecknat.

 

Hur ordnar och förtecknar jag mitt material?

Vet man inte hur man ska gå till väga när man ska ordna och förteckna sitt material kan man vända till FSL för att få hjälp med detta, FSL anordnar flera olika arkivkurser, välkommen att kontakta FSL kansli.

 

 

Arkivföreningen Upplands Väsby

Läs mer »

Danderyds föreningsarkiv

Läs mer »

Föreningsarkivet i Södertälje och Nykvarn

Läs mer »

Mälaröarnas Folkrörelsearkiv

Läs mer »

Nacka Lokalhistoriska Arkiv

Läs mer »

Nynäshamns Bild och Folkrörelsearkiv

Läs mer »

Sigtuna Föreningsarkiv

Läs mer »

Sundbybergs Museum & Arkiv

Läs mer »

Upplands-Bro Arkivförening

Läs mer »

Vallentuna Folkrörelsearkiv

Läs mer »