Historik

Föreningsarkiven i Stockholms län är regionalt folkrörelsearkiv för Stockholms län. Arkivet bildades 1994 och då med Uno Sköld, från Vallentuna folkrörelsearkiv, som ordförande. Men verksamheten har en längre historia än så.

Redan 1967 så startade Folkbildningsförbundet en aktion kallad Operation Folkbildningsminnen, man utsåg kontaktpersoner i respektive kommun som fick en enklare utbildning i arkivering och några konferenser hölls. Syftet var det samma som idag: att ta till vara föreningars och folkrörelsers arkivmaterial för framtiden.

En utredning ledde fram till att man 1976 startade mer organiserade lokala arkivkonferenser och i början av 1980-talet utarbetade Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas Arkivförbund ett handlingsprogram, som bland annat innehöll 2-dagars kurser i arkivering.

1992 arrangerade Länsbildningsförbundet en konferens med representanter från Riksarkivet, Stockholms Stadsarkiv, Stockholms läns Hembygdsförbund, kommunförbundet, lokala föreningsarkiv och Stockholms läns landsting och utifrån detta samarbete "föddes" Föreningsarkiven i Stockholms Län.

foto

Jubileumsskrift FSL 20 år

År 2014 fyllde Föreningsarkiven i Stockholms län 20 år, detta firades med att författa en jubileumsskrift som belyser FSL:s historia.

Kontakta kansliet om du önskar erhålla en kopia.

thumbnail of FSLs jubileumsskrift 1994-2014