Stipendium

FSL:s kultur- och forskningsstipendium 2023

Har du skrivit en artikel om arkiv eller använder du arkiv i din forskning? Då kanske du vill söka FSL:s kultur- och forskningsstipendium.

Stipendiet delades första gången ut våren 2017 till två sökande, som senare har presenterat sin verksamhet i FSL:s medlemsblad Ordna & Vårda. Stipendiet på 10 000 kr utgår som en helhet men kan också delas på två mottagare.

En viktig uppgift för FSL är att verka för att föreningsarkiv vårdas väl men också görs kända och används. Hela kedjan är viktig, och det kommer an på många engagerade personer ute i det ideella föreningslivet att dra sina strån till stacken. Det kan röra sig om särskilda insatser för att samla och ordna arkiv men också om att tillgängliggöra dem i form av t.ex. en utställning, en publikation, en nyskapande nätpresentation, en digitalisering. Men det kan även vara fråga om ny forskning på ett område där arkivet utgör en viktig kunskapskälla.

Vi vill alltså belöna kreativitet och aktivt arbete med arkiven. Den uppmärksamhet som stipendiet ger kan dessutom i sig själv skapa en positiv dynamik. Kultur och forskning är i denna mening två sidor av samma mynt.

Stipendiet kan sökas av en medlemsförening men också av en enskild medlem eller annan person som verkar i stipendiets anda. Det kan gälla både nyligen genomförda och pågående aktiviteter. Ansökan bör innehålla en konkret beskrivning av projektets syfte, finansiering och praktiska genomförande. För ansökan kan det räcka med en A 4-sida där syftet och användningen anges, gärna med en kostnadsberäkning. Mottagare av stipendiet förväntas att under året medverka i medlemstidningen Ordna & Vårda med en presentation av det genomförda projektet.

Välkomna med era ansökningar!

Om ni har frågor är ni välkomna att i första hand kontakta:
Kristofer Gisslén, e-post: kristofer@gisslen.net
Leif Pettersson. e-post: retis99@yahoo.com

Ansökan ska vara FSL tillhanda senast den 31 januari 2023.
Ansökan skickas till:

Föreningsarkiven i Stockholms län
c/o Stockholms stadsarkiv
Box 22063
104 22 Stockholm

 

Instiftat Stockholm oktober 2015

Styrelsen för Föreningsarkiven i Stockholms län /FSL

 

 

thumbnail of FSL_Diplom_Kanot-Idrott_A4_20180215

Diplom: Ann-Katrin Hatje, 2020 års stipendiat.