Stipendium

FSL:s kultur- och forskningsstipendium 2020

Stipendiet för 2020 har gått till Ann-Katrin Hatje för sitt arbete med att inventera och forska kring föreningsarkiv i Solna. Resultatet kommer redovisas i en skrift om hembygdsföreningen i samband med deras 100-år jubileum 2021. Stipendiet delades första gången ut våren 2017 till två sökande, som senare har presenterat sin verksamhet i FSL:s medlemsblad Ordna & Vårda. Stipendiet på 10 000 kr utgår som en helhet men kan också delas på två mottagare.

En viktig uppgift för FSL är att verka för att föreningsarkiv vårdas väl men också görs kända och används. Hela kedjan är viktig, och det kommer an på många engagerade personer ute i det ideella föreningslivet att dra sina strån till stacken. Det kan röra sig om särskilda insatser för att samla och ordna arkiv men också om att tillgängliggöra dem i form av t.ex. en utställning, en publikation, en nyskapande nätpresentation, en digitalisering. Men det kan även vara fråga om ny forskning på ett område där arkivet utgör en viktig kunskapskälla.

Vi vill alltså belöna kreativitet och aktivt arbete med arkiven. Den uppmärksamhet som stipendiet ger kan dessutom i sig själv skapa en positiv dynamik. Kultur och forskning är i denna mening två sidor av samma mynt.

Stipendiet kan sökas av en medlemsförening men också av en enskild medlem eller annan person som verkar i stipendiets anda. Det kan gälla både nyligen genomförda och pågående aktiviteter. Ansökan bör innehålla en konkret beskrivning av projektets syfte, finansiering och praktiska genomförande. För ansökan kan det räcka med en A 4-sida där syftet och användningen anges, gärna med en kostnadsberäkning.

 

Om ni har frågor är ni välkomna att i första hand kontakta:

Kent Zetterberg (kent.zetterberg@gmail.com) eller

Martin Ståhl (martin.stahl@stockholm.se)

 

Välkomna med era ansökningar!

Sista ansökningsdag för stipendiet 2021 meddelas i oktober.

 

Ansökan skickas till:

Föreningsarkiven i Stockholms län

c/o Stockholms stadsarkiv

Box 22063

104 22 Stockholm

 

 

 

Instiftat Stockholm oktober 2015

Styrelsen för Föreningsarkiven i Stockholms län /FSL

 

 

thumbnail of FSL_Diplom_Kanot-Idrott_A4_20180215

Diplom: Ann-Katrin Hatje, 2020 års stipendiat.