Årsmötet 2022

Vid föreningen Danderyds Föreningsarkiv årsmöte 23 mars i Djursholms bibliotek omvaldes  Monica Frumerie som ordförande,
Även övriga styrelseledamöter, Pirjo Andersson, Christer Arvas,, Anita Enflo, Jan Falk, Stefan Hamberg, Jan Löfgren och Gunilla Peterson, omvaldes,  likaså revisorerna, Göran Bjugård och Lena Gehlert.
Valberedare blev Ulla Löwenhielm (omval, sammankallande) och Karin Nordvaller (nyval, tidigare styrelseledamot i föreningen).
Företrädare för ett 20-tal medlemsföreningar var närvarande:
Efter förhandlingarna berättade Anders Bergstrand, ordförande i Enebybergsbibliotekets  Vänner (www.ebvanner.se) och Charlotte von Axelson, ordförande i  Djursholmsbibliotekets vänner (www.djhbv.se), om föreningarnas verksamhet.
Arkivföreningen bjöd till mingel med lätt förtäring varefter den nygamla styrelsen sammanträdde
Till vice ordförande utsågs Jan Löfgren och till sekreterare Gunilla Peterson,
Styrelsen beslöt vidare att adjungerade Lars Frumerie som föreningens kassaförvaltare och som redaktör för hemsidan Gunnar Andrén, tidigare styrelseledamot.
Årsmöteshandlingarna 2022 finns här