ASL databas

Databasen Arkivregister Stockholms Län, ASL

 

Vad är ASL för något?

Arkivregister Stockholms län (ASL) är en databas över arkivinformation. Den innehåller viktiga uppgifter om arkivbestånd i de centrala arkivinstitutionerna i Stockholmsregionen, men också hos andra arkivförvarare som kommunarkiv, museer, bibliotek, arkivföreningar och andra organisationer. Registrering av nya poster i databasen samt komplettering av redan registrerade arkiv gör Ni som arkivinsitution själva. 

Kontakta kansliet om du önskar få användaruppgifter och hjälp med hur du kommer igång.

 

Ta mig till ASL databas

 

ASL:s historia

Arbetet med ASL startade 1985 som ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stadsarkiv och Riksarkivet, Krigsarkivet, Stockholms Företagsminnen, Landstingsarkivet, Norrtälje stadsarkiv och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 2003 övertog FSL ansvaret för arkivdatabasen. Förutom enskilda arkiv i Stockholms län ingår även uppgifter rörande statliga och kommunala myndigheters arkiv.

Databasen förvaltas av Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL), som är en ideell förening bildad 1994. FSL får ekonomiskt stöd av Riksarkivet och Region Stockholm. Stockholms stadsarkiv bidrar med kontorslokal. Databasen som fortlöpande uppdateras, omfattar f n uppgifter om ca 50 000 arkivbildare och finns tillgänglig på Internet.

 

Hur söker man i databasen?

Du kan antingen fritextsöka efter vissa ord i fritextfältet eller kombinera flera sökbegrepp. Du kan söka fram alla arkiv hos en viss arkivförvarare men också söka på kategori av arkiv t ex personarkiv eller föreningsarkiv.

Innehåll

Innehåll för varje arkivbildare redovisas i varierande grad, uppgifter om storlek, tidsomfattning, typ av handlingar som ingår i arkivet, förvaringsplats med mera. Uppgifterna lämnas av de förvarande arkivinstitutionerna. För de olika arkivförvararna får du också uppgifter om post- och besöksadress, telefonnummer, öppettider, samt kortfattade uppgifter om arkivförvararens verksamhetsinriktning och beståndsprofil.

 

Uppdatering
Förbättrat söksystem
Bidra