Medlemsblad – Ordna och Vårda

Ordna & Vårda nr 1.2018

Stipendiater 2017

”Elfvinggården i Bromma är Nordens äldsta i bruk varande kollektivhus för kvinnor. Det ägs och drivs av Systrarna Elfvings Stiftelse.
Vi i arkivgruppen är glada och tacksamma för FSL:s kulturstipendium.
Det har inspirerat oss att med stor iver börja ordna Elfvinggårdens 75-åriga kvinnohistoriska arkiv, som nu går mycket lättare när vi har hjälp av era kurser och riktlinjer!”

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 1.2018

Ordna & Vårda nr 4.2017

Tekniken & Arkiven

Vid det senaste studiebesöket den 3 oktober för medlemmarna i FSL styrdes kosan till Tekniska museet ute på norra Djurgården. Tog emot gjorde arkivarie Lotta Oudhuis och hennes kollegor Margareta Sundberg och Christian Stadius. Tillsammans gav de oss med glädje och entusiasm en visning av såväl arkivet med sina pappershandlingar som föremålsmagasinet och den enorma bilddatabasen.

 Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 4.2017 

Ordna & Vårda – nr. 3 2017

Arkivveckan i Visby 2017

Den 16-18 maj 2017 samlades hela arkivbranschen i dagarna tre, på ett och samma ställe i Visby oavsett statliga,
kommunala eller enskilda arkiv. Ett digert program presenterades som spände över webbplatsarkivering, öppna data,
upphovsrätt till långsprötade silverfiskar och arkivpedagogik.

 

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr. 3 2017

Ordna & Vårda – nr. 1 2017

 

För oss alla i FSL gäller det att följa med
i och kunna påverka aktuella arkivfrågor.
Inte minst viktigt för styrelsen är att
fånga upp önskemål och synpunkter vid
regelbundna konferenser med de lokala
arkivföreningarna. Senast i Stockholms
stadsarkiv den 1 december deltog Danderyd,
Södertälje/Nykvarn, Upplands
Bro, Upplands Väsby och Vallentuna.

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr. 1 2017

Ordna & Vårda – nr. 4 2016

FSL:s decembernummer är ett dubbelnummer!

2016 års internationella arkivkongress hölls i Seoul, Sydkorea. Kongressen ägde rum i september och organiserades av Sydkoreas nationalarkiv, i samarbete med ICA (International Council on Archives), som är en intresseorganisation för arkiv och arkivarier världen över.

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr. 4 2016

Ordna & Vårda – nr. 2 2016

thumbnail of OrdnaVårda_nr2_2016_20160510

FSL:s Årsmöte

Mötet ägde rum den 17 mars på Stockholms
stadsarkiv, Kungsklippan, där även
FSL:s kanslilokal finns. Först visade personal
från stadsarkivet i form av Peeter
Mark och Maria Fagerlind de publika
lokalerna samt magasinen. I det senare
fallet med exempel ur Stockholms äldre
föreningshistoria på temat ”fred, dygd
och likbränning”. Föreningslivet kan
rymma det mesta…

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr. 2 2016

Ordna & Vårda – nr. 1 2016

thumbnail of ordna_v_rda_nr1_2016_20160208

Föreningsarkiven i Stockholms län utlyser ett stipendium om högst 10 000 kr som ett led i sitt arbete med att främja vård, synlighet och användning av enskilda arkiv med anknytning till länet. Det är i första hand tänkt som ett stöd till planerade kultur- eller forskningsprojekt främst med inriktning mot föreningarnas verksamhet och roll. I undantagsfall kan uppmärksammas insatser som pågår eller skett under närmast föregående år.

Länk till pdf: Ordna & Vårda – nr. 1 2016

Ordna & Vårda – nr. 4 2015

Den 12 november så var det dags för det efterlängtade studiebesöket till KVA. Arkivarie Maria Asp tog emot oss och började sin visning med sessionssalen där vi alla fick sitta ned och höra henne föreläsa om KVA:s historia och de berömda herrarna och den enda kvinnan vars porträtt hänger på väggarna.

Länk till pdf: Ordna & Vårda – nr. 4 2015

Har du synpunkter?