Ordna & Vårda nr 3.2018

thumbnail of Ordna&Vårda_nr3

Samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund

Det har nu gått ungefär ett år sedan FSL inledde ett samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund. Samarbetet avsåg att förmedla arkivkunskap till de ca 120 hembygdsföreningarna som finns i Stockholms län. Det program som nu föreligger för året 2018 får sin start i september med en eftermiddag på Stockholms stadsarkiv där en av Stadsarkivets arkivarier berättar om den verksamhet som man där bedriver. Avslutning sker med visning av magasinen. Denna första träff är en öppen inbjudan till alla länets hembygdsföreningar. Avsikten är att förstås att visa på arkivets oslagbara källa för kulturarvets bevarande. Under hösten kommer sedan ytterligare två tillfällen att erbjudas, en i södra länet och en i norra delen av länet. Till dessa två träffar vill vi även bjuda in de på plats verksamma kommunarkivarierna. Tid och plats för dessa evenemang kommer att meddelas efterhand. FSL ser fram mot ett trevligt och fruktbart samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund.

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 3.2018

Dela inlägg