Ordna & Vårda nr 2.2018

thumbnail of Ordna&Vårda_nr2_20180417

FSL:s årsmöte 22 mars

FSL:s årsmöte 2018 hölls i år i den fina anläggningen Elfvinggården i Äppelviken. Kerstin Cunelius inledde mötet med en historisk bakgrund av anläggningen. Solveig Nilsson valdes till årsmötesordförande. Därefter godkändes verksamhetsberättelsen såväl som den ekonomiska berättelsen och ett mindre underskott överfördes till innevarande
år. På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihetför 2017. Vidare föreslogs med stor anslutning att årsmöteshandlingarna i fortsättningen skickas ut digitalt.

Monica Frumerie omvaldes som föreningens ordförande. Av dem i övriga styrelsen som stod på omval den här gången hade Jessica Andersson och Hans Wiklund (båda ledamöter) avböjt fortsatt sådant, så även Leif Gidlöf (ersättare). I deras ställe valdes som ledamöter Katarina Thurell (tidigare ersättare) och Kent Zetterberg, professor emeritus från Försvarshögskolan med stor tidigare erfarenhet av både arkiv och föreningsliv. Som ersättare omvaldes Magnus Lindvall och nyvaldes Gabriele Prenzlau-Enander med en gedigen förankring i hembygdsrörelsen på flera nivåer samt Johan Silverfred, stadsarkivarie i Vaxholm. Till revisorer omvaldes Bigitta Sundman (Reco Revision), som är yrkesrevisor, samt Jan Löfgren. Rolf Bromme nyvaldes som ersättare efter Bo Albinsson.

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 2.2018

Dela inlägg