Ordna & Vårda nr 1.2019

thumbnail of Ordna&Vårda_nr1_2019_20190111_web

Kallelse till FSL:s årsmöte 2019

NÄR: 27 mars 2019, kl 15.30 registrering.
VAR: Stockholms stadsarkiv, sal ASPLUND
HUR: anmälan sker till kansliet, på e-postadress info@foreningsarkiven.a.seOSA senast måndag den 11 mars
Vänligen uppge namn, om du är ombud eller observatör och
föreningstillhörighet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 27 februari 2019.

Program – kommer att presenteras senare.
I år kommer årsmöteshandlingarna att läggas upp på FSL:s hemsida för hämtning/nedladdning av medlem själv.

Varmt välkomna!
Önskar FSL:s styrelse

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 1.2019

Dela inlägg