Inlägg av fslkansli

Påminnelse om anmälan till FSL årsmöte 27/3-2019

thumbnail of Inbjudan till årsmöte 2019

Glöm inte att anmäla er om ni vill gå på FSL:s årsmöte den 27 mars 2019!

När: Onsdagen den 27 mars 2019 kl 15.30-18.30 

Inregistrering startar klockan 15:30 

Var: Stockholms stadsarkiv, sal ASPLUND

Varmt välkommen!

 

Vänligen anmäl dig som ombud eller observatör samt din föreningstillhörighet. Skicka din anmälan genom ett mail till kansliet: info@foreningsarkiven.a.se

Se kallelsen och läs mer om årsmötet här: Länk till årsmötet 

Föreläsning: Dataskyddsförordningen (GDPR) i ettårsperspektivet. Betydelsen för enskild sektor

FSL bjuder in till en föreläsning om Dataskyddsförordningen (GDPR) i ettårsperspektivet och betydelsen för enskild sektor. 

När: Onsdagen den 15 maj 2019 kl 15.00-16.30

Var: Stockholms stadsarkiv, sal ASPLUND

Föreläsare är Göran Rydeberg som i sin dagliga gärning administrerar frågor kring personuppgiftshantering vid en större svensk myndighet.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här

Tisdagsföreläsning 9/4: Hornstull – en liten historisk resa från Långholmen till Årsta holmar

Bästa FSL medlemmar,

FSL bjuder in till en Tisdagsföreläsning om Hornstull – en liten historisk resa från Långholmen till Årsta holmar

Vi gör en snabbvandring i bilder från 1700-talets Långholmen, över Bergsund och Reimersholme och fram till Hornstull och Liljeholmsbron. Vi passerar skolan, kyrkan och malmgården Jakobsberg, alltmer kringränd av 1800-talets nya industrier. Så kommer vi ner på Lignaområdet med sin snickeri- och brädgårdstradition, som senare förvandlats till Hornstulls Lugnet. Via Tanto och dess park, friluftsteater, koloniområde och sockerbruk tar vi oss till slut över vattnet till Årsta holmar. Återigen med en fläkt av 1700-tal men nu i Bellmans tappning.

När: Tisdagen den 9 april 2019 kl 14.00-16.00

Var: Stockholms stadsarkiv (Kungsklippan 6, 112 25 Stockholm), sal HYLLAN

Föreläsare är Leif Gidlöf.

 

Varmt välkomna till tisdagsföreläsningen!

Jag vill anmäla mig

Årsmöteshandlingar för årsmötet 2019

thumbnail of FSL Årsmötesdagordning 2019

Bästa FSL medlemmar,

Nu finns årsmöteshandlingar för årsmötet 2019 uppladdade på hemsidan. Årsbokslut och revisionsberättelse för 2018 kommer att finnas på årsmötet.

Glöm inte att anmäla er till årsmötet den 27 mars om ni vill komma!

 

Länk till pdf-dokument:

FSL årsmötesdagordning 2019

FSL styrelsens förslag om revidering av stadgar

FSL verksamhetsberättelse 2018

FSL verksamhetsplan 2019

FSL förslag till budget 2019

Ändrade kurstider

Bästa FSL medlemmar,

Kursen i digitala bilder den 4 april har fått ändrad kurstid och kommer att hållas en timma tidigare. Den nya kurstiden är kl. 16-19.

Digitala bilder

Anledning till detta är att Stockholms stadsarkiv ändrar sina öppettider från och med 1 april och de kommer att stänga klockan 19 istället för klockan 20. Framöver kommer alla FSL:s kurser att behöva sluta senast klockan 19.

Värt att notera är dock att kursen för analoga bilder den 11 april fortfarande kommer att hållas kl. 17-20 och detta är på grund av att kursledaren arbetar på Stockholms stadsarkiv och vi har därför möjlighet att vara där efter stängning.

Ordna & Vårda nr 1.2019

thumbnail of Ordna&Vårda_nr1_2019_20190111_web

Kallelse till FSL:s årsmöte 2019

NÄR: 27 mars 2019, kl 15.30 registrering.
VAR: Stockholms stadsarkiv, sal ASPLUND
HUR: anmälan sker till kansliet, på e-postadress info@foreningsarkiven.a.seOSA senast måndag den 11 mars
Vänligen uppge namn, om du är ombud eller observatör och
föreningstillhörighet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 27 februari 2019.

Program – kommer att presenteras senare.
I år kommer årsmöteshandlingarna att läggas upp på FSL:s hemsida för hämtning/nedladdning av medlem själv.

Varmt välkomna!
Önskar FSL:s styrelse

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 1.2019

Ordna & Vårda nr 4.2018

thumbnail of Ordna&Vårda_nr4_2018_20181113_web

Allmän och lika rösträtt 100 år

Den allmänna rösträtten är idag en självklarhet för både män och kvinnor i demokratiska länder. Men för 100 år sedan, vid det förra sekelskiftet var det knappast så. I Sverige hade den politiska diskussionen blivit alltmer intensiv. En begränsad rösträtt för män införs redan med det nya systemet 1866. Men strecken för inkomst, förmögenhet, ålder och annat gör att den faktiska rätten bara ökar från runt 20 % i början till 40 % 1908. 1909, under Arvid Lindmans högerministär utökas rösträtten för män ytterligare och resultatet blir omkring 80%. Värre är det med kvinnorna tycker de riktigt konservativa. Inte minst är de fler än männen, som ju försvarar landet, och man kan befara att de tar över. Dessutom är de mindre objektiva och passar inte att ta politiskt ansvar. Och särskilt hemmen blir lidande. Under hösten 1917 tillträder en vänsterregering med liberaler och socialdemokrater under liberalen Nils Edén. Men ett första försök i rösträttsfrågan våren 1918 misslyckas på samma sätt som tidigare. Ute i världen händer mycket och detta får motståndet att vackla på högerkanten. Redan den 14 november 1918 kommer regeringen med en kommuniké som visar att man underhand kommit överens med de konservativa. Därav hundraårsmarkeringen. De formella besluten sker under 1919. Allmän och lika rösträtt genomförs i kommunalval 1919 och i riksdagsvalen gäller beslutet från 1921 och då även fem kvinnor kommer in i riksdagen.

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 4.2018

Ordna & Vårda nr 3.2018

thumbnail of Ordna&Vårda_nr3

Samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund

Det har nu gått ungefär ett år sedan FSL inledde ett samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund. Samarbetet avsåg att förmedla arkivkunskap till de ca 120 hembygdsföreningarna som finns i Stockholms län. Det program som nu föreligger för året 2018 får sin start i september med en eftermiddag på Stockholms stadsarkiv där en av Stadsarkivets arkivarier berättar om den verksamhet som man där bedriver. Avslutning sker med visning av magasinen. Denna första träff är en öppen inbjudan till alla länets hembygdsföreningar. Avsikten är att förstås att visa på arkivets oslagbara källa för kulturarvets bevarande. Under hösten kommer sedan ytterligare två tillfällen att erbjudas, en i södra länet och en i norra delen av länet. Till dessa två träffar vill vi även bjuda in de på plats verksamma kommunarkivarierna. Tid och plats för dessa evenemang kommer att meddelas efterhand. FSL ser fram mot ett trevligt och fruktbart samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund.

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 3.2018

Ordna & Vårda nr 2.2018

thumbnail of Ordna&Vårda_nr2_20180417

FSL:s årsmöte 22 mars

FSL:s årsmöte 2018 hölls i år i den fina anläggningen Elfvinggården i Äppelviken. Kerstin Cunelius inledde mötet med en historisk bakgrund av anläggningen. Solveig Nilsson valdes till årsmötesordförande. Därefter godkändes verksamhetsberättelsen såväl som den ekonomiska berättelsen och ett mindre underskott överfördes till innevarande
år. På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihetför 2017. Vidare föreslogs med stor anslutning att årsmöteshandlingarna i fortsättningen skickas ut digitalt.

Monica Frumerie omvaldes som föreningens ordförande. Av dem i övriga styrelsen som stod på omval den här gången hade Jessica Andersson och Hans Wiklund (båda ledamöter) avböjt fortsatt sådant, så även Leif Gidlöf (ersättare). I deras ställe valdes som ledamöter Katarina Thurell (tidigare ersättare) och Kent Zetterberg, professor emeritus från Försvarshögskolan med stor tidigare erfarenhet av både arkiv och föreningsliv. Som ersättare omvaldes Magnus Lindvall och nyvaldes Gabriele Prenzlau-Enander med en gedigen förankring i hembygdsrörelsen på flera nivåer samt Johan Silverfred, stadsarkivarie i Vaxholm. Till revisorer omvaldes Bigitta Sundman (Reco Revision), som är yrkesrevisor, samt Jan Löfgren. Rolf Bromme nyvaldes som ersättare efter Bo Albinsson.

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 2.2018

Föreningsarkiven i Stockholms län söker en administratör till sitt kansli

FSL är en ideell organisation som verkar för att samtliga föreningar i länet ska kunna upprätta arkiv och ges möjlighet till arkivlokal för sina handlingar. Detta för att skapa tillgång till historien runt föreningars tillkomst och verksamhet i nutid, dåtid och framtid. Föreningar är en viktig del av det svenska kulturarvet. FSL bedriver kursverksamhet, ger ut skrifter om arkivering och ett medlemsblad samt ansvarar för en omfattande arkivdatabas.

Till vårt kansli söker vi nu en självgående administratör som ersättare till nuvarande befattningshavare.  Tjänsten omfattar dels administrativa arbetsuppgifter som planering av verksamheten tillsammans med styrelsen samt att besvara inkomna frågor från länets medlemmar. Förutom en uppskattad och omfattande kursverksamhet så ordnar vi årligen workshops, föreläsningar, seminarier, studiebesök och konferenser för intressenter vid arkiv och arkivföreningar på regional och lokal nivå.

FSL har en arbetande styrelse som sammanträder regelbundet där administratören har en central roll och biträder som sekreterare med protokollföring. Därtill ingår utskick av till styrelsearbetet hörande handlingar. Det ekonomiska arbetet består utav löpande bokföring, fakturering och årsbokslut. Månatlig uppföljning av budget redovisas till styrelsen.

Informationsarbetet ser vi som en viktig och central funktion. Till detta ingår att kontinuerligt hålla vår hemsida uppdaterad där kansliet agerar webbredaktör. Vår hemsida är wordpressbaserad. Se www.fslarkiv.se

Vi ser gärna en person som har vana och intresse för kontorshantering där merparten av verksamheten sker via e-post. God kännedom om tillhörande programvaror är väsentligt. Är du därtill intresserad av och kan se tjusningen i arkiven och arkivutvecklingen desto bättre. Det gäller även att gilla variation mellan olika uppgifter i stort och smått samt inte minst att vilja marknadsföra arkivinformationen för att uppmärksamma FSL:s arbete. Vi ser kanslifunktionen som navet i vår verksamhet och därför förutsätter vi att du som person är service minded.

  • Arbetsplatsen är belägen inom Stockholms stadsarkivs lokaler på Kungsholmen.
  • Tjänsten omfattar 30 tim/vecka.
  • FSL följer gällande kollektivavtal i enlighet med IDEA.

 

Frågor avseende kansliarbetet kan ställas till Emelie Geuken på kansliets telefon 08-508 283 42 eller via e-post info@foreningsarkiven.a.se

 

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och aktuell CV till e-post: info@foreningsarkiven.a.se

Sista ansökningsdag är 7 februari 2019. Urval kommer att ske löpande.

 

Har du synpunkter?