Inlägg av fslkansli

Arkivens dag – Gömt eller glömt?

Arkivens dag är en möjlighet att visa upp något från arkivet. Årets tema  är Gömt eller glömt? Vi hoppas på många arrangörer i Stockholms län så fundera redan nu hur du kan medverka. FSL är regional samordnare för Stockholms län.

 

FSL fyller 25 år

I år är det 25 år sedan Föreningsarkiven i Stockholms län bildades. Vi verkar för att bevara kulturarvet genom att göra länets föreningar medvetna om vikten att arkivera och registrera sitt arkiv. För att stötta dem i det arbetet genomför vi utbildning, informerar och att tillhandahåller Arkivregister Stockholms län.

Studiebesök på Operans arkiv

Torsdagen den 23 maj var FSL på studiebesök på Operans arkiv i Gäddviken. Vi fick ta del av äldre handlingar som affischer, kostymskisser och teaterns reglemente. Vi fick även en visning av Operans historiska kostymsamling med originaldräkter från 1700-talet och framåt.

Helena Iggander, arkivarie, guidade oss och visar här en scenmodell.

 

Vi fick berättat intressanta historier om dräkterna och deras bärare. Den här kostymen väger ca. 30 kg!

 

För att tillgängliggöra materialet för allmänheten digitaliseras det och det går redan nu att söka i repertoaren.

 

Välkommen Malena

Föreningsarkiven i Stockholms län har anställt Malena Hofverberg som administratör, med start 8 april. Varmt välkommen önskar vi henne.

Malena har bred bakgrund från kultursektorn och god föreningskunskap. Utbildad kulturvetare och även läst arkivvetenskap.

Årsmöte hölls 27 mars. Några förtroendevalda fick vi säga tack till för den tid som varit. Andra fick vi hälsa välkomna till nya förtroendeuppdrag. Styrelsen i sin helhet finns presenterade på hemsidan.

Ordförande Monica Frumerie lämnade över stafettpinnen till mig. Stort tack till Monica för allt engagemang!
Något om mig, utbildad gymnasielärare i historia och religion. Under senaste 20 åren haft styrelseuppdrag i olika organisationer och även arbetat på olika chefspositioner inom folkbildning och annan idéburen verksamhet. Jag tackar för förtroendet att ta mig an ordförandeskapet.

Sissella Helgesson
Ordförande Föreningsarkiven i Stockholms län

Påminnelse om anmälan till FSL årsmöte 27/3-2019

thumbnail of Inbjudan till årsmöte 2019

Glöm inte att anmäla er om ni vill gå på FSL:s årsmöte den 27 mars 2019!

När: Onsdagen den 27 mars 2019 kl 15.30-18.30 

Inregistrering startar klockan 15:30 

Var: Stockholms stadsarkiv, sal ASPLUND

Varmt välkommen!

 

Vänligen anmäl dig som ombud eller observatör samt din föreningstillhörighet. Skicka din anmälan genom ett mail till kansliet: info@foreningsarkiven.a.se

Se kallelsen och läs mer om årsmötet här: Länk till årsmötet 

Årsmöteshandlingar för årsmötet 2019

thumbnail of FSL Årsmötesdagordning 2019

Bästa FSL medlemmar,

Nu finns årsmöteshandlingar för årsmötet 2019 uppladdade på hemsidan. Årsbokslut och revisionsberättelse för 2018 kommer att finnas på årsmötet.

Glöm inte att anmäla er till årsmötet den 27 mars om ni vill komma!

 

Länk till pdf-dokument:

FSL årsmötesdagordning 2019

FSL styrelsens förslag om revidering av stadgar

FSL verksamhetsberättelse 2018

FSL verksamhetsplan 2019

FSL förslag till budget 2019

Ändrade kurstider

Bästa FSL medlemmar,

Kursen i digitala bilder den 4 april har fått ändrad kurstid och kommer att hållas en timma tidigare. Den nya kurstiden är kl. 16-19.

Digitala bilder

Anledning till detta är att Stockholms stadsarkiv ändrar sina öppettider från och med 1 april och de kommer att stänga klockan 19 istället för klockan 20. Framöver kommer alla FSL:s kurser att behöva sluta senast klockan 19.

Värt att notera är dock att kursen för analoga bilder den 11 april fortfarande kommer att hållas kl. 17-20 och detta är på grund av att kursledaren arbetar på Stockholms stadsarkiv och vi har därför möjlighet att vara där efter stängning.

Ordna & Vårda nr 1.2019

thumbnail of Ordna&Vårda_nr1_2019_20190111_web

Kallelse till FSL:s årsmöte 2019

NÄR: 27 mars 2019, kl 15.30 registrering.
VAR: Stockholms stadsarkiv, sal ASPLUND
HUR: anmälan sker till kansliet, på e-postadress info@foreningsarkiven.a.seOSA senast måndag den 11 mars
Vänligen uppge namn, om du är ombud eller observatör och
föreningstillhörighet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 27 februari 2019.

Program – kommer att presenteras senare.
I år kommer årsmöteshandlingarna att läggas upp på FSL:s hemsida för hämtning/nedladdning av medlem själv.

Varmt välkomna!
Önskar FSL:s styrelse

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 1.2019

Ordna & Vårda nr 4.2018

thumbnail of Ordna&Vårda_nr4_2018_20181113_web

Allmän och lika rösträtt 100 år

Den allmänna rösträtten är idag en självklarhet för både män och kvinnor i demokratiska länder. Men för 100 år sedan, vid det förra sekelskiftet var det knappast så. I Sverige hade den politiska diskussionen blivit alltmer intensiv. En begränsad rösträtt för män införs redan med det nya systemet 1866. Men strecken för inkomst, förmögenhet, ålder och annat gör att den faktiska rätten bara ökar från runt 20 % i början till 40 % 1908. 1909, under Arvid Lindmans högerministär utökas rösträtten för män ytterligare och resultatet blir omkring 80%. Värre är det med kvinnorna tycker de riktigt konservativa. Inte minst är de fler än männen, som ju försvarar landet, och man kan befara att de tar över. Dessutom är de mindre objektiva och passar inte att ta politiskt ansvar. Och särskilt hemmen blir lidande. Under hösten 1917 tillträder en vänsterregering med liberaler och socialdemokrater under liberalen Nils Edén. Men ett första försök i rösträttsfrågan våren 1918 misslyckas på samma sätt som tidigare. Ute i världen händer mycket och detta får motståndet att vackla på högerkanten. Redan den 14 november 1918 kommer regeringen med en kommuniké som visar att man underhand kommit överens med de konservativa. Därav hundraårsmarkeringen. De formella besluten sker under 1919. Allmän och lika rösträtt genomförs i kommunalval 1919 och i riksdagsvalen gäller beslutet från 1921 och då även fem kvinnor kommer in i riksdagen.

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 4.2018

Ordna & Vårda nr 3.2018

thumbnail of Ordna&Vårda_nr3

Samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund

Det har nu gått ungefär ett år sedan FSL inledde ett samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund. Samarbetet avsåg att förmedla arkivkunskap till de ca 120 hembygdsföreningarna som finns i Stockholms län. Det program som nu föreligger för året 2018 får sin start i september med en eftermiddag på Stockholms stadsarkiv där en av Stadsarkivets arkivarier berättar om den verksamhet som man där bedriver. Avslutning sker med visning av magasinen. Denna första träff är en öppen inbjudan till alla länets hembygdsföreningar. Avsikten är att förstås att visa på arkivets oslagbara källa för kulturarvets bevarande. Under hösten kommer sedan ytterligare två tillfällen att erbjudas, en i södra länet och en i norra delen av länet. Till dessa två träffar vill vi även bjuda in de på plats verksamma kommunarkivarierna. Tid och plats för dessa evenemang kommer att meddelas efterhand. FSL ser fram mot ett trevligt och fruktbart samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund.

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 3.2018

Har du synpunkter?