Ordna & Vårda nr 4.2017

Tekniken & Arkiven

Vid det senaste studiebesöket den 3 oktober för medlemmarna i FSL styrdes kosan till Tekniska museet ute på norra Djurgården. Tog emot gjorde arkivarie Lotta Oudhuis och hennes kollegor Margareta Sundberg och Christian Stadius. Tillsammans gav de oss med glädje och entusiasm en visning av såväl arkivet med sina pappershandlingar som föremålsmagasinet och den enorma bilddatabasen.

 Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 4.2017 

Dela inlägg