Aktuella föreläsningar

På Stadsarkivet är det möjligt att ta del av föreläsningar som lyfter fram olika berättelser ur arkiven. Närmast ut är Mordbranden i Liljeholmen och Omstridda rum i staden. Hela programmet finns på https://stadsarkivet.stockholm/visningar-och-event/ Föreläsningarna visas även digitalt. Fler föreläsningarna finns på Stadsarkivet play och facebook.com/watch/Stockholmsstadsarkiv/.

Prenumerera på Stadsarkivets Nyhetsbrev för att få aktuell information. Anmälan finns på Stadsarkivets webbsida under Om oss.

 

26 sept 2021: Öppet arkiv

Öppet hus: Lyckat!

Söndagen den 26 september 2021 hade Danderyds Arkivförening ”öppet hus” i Djursholms Vattentorn.
Det var inom ramen för Demokratijubileet i Danderyd, 100 år av svensk demokrati.
Ett 10-15 besökare fick se lokaler, kapslar med föreningars historia i Danderyd, planscher och mycket annat.
Värdar: Monica Frumerie, Jan Löfgren, Gunilla Peterson och Christer Arvas.
Omdöme: Lyckat!
(En besökare stannade två timmar!)

Panelsamtal med styrelsen 23 september flyttat

Den tidigare annonserade medlemsträffen ”Panelsamtal med styrelsen” 23 september kl. 17 kommer att flyttas till ett senare datum. Vi återkommer med ett nytt datum då detta är bestämt. Om du har frågor kring detta är du välkommen att kontakta kansliet.

Folk och kultur 10-12 februari 2021

Folk och kultur är ett årligen återkommande kulturpolitiskt event i Eskilstuna. I år äger det rum digitalt vilket gör det tillgängligt för alla med en internetuppkoppling. Allt innehåll finns tillgängligt fram till 19 februari. Årets teman Inkludering, Framtid, Nordiskt Perspektiv, Hållbarhet, Demokrati , Inspiration, Barn & Unga bjuder på mängder av intressanta programpunkter som du kan ta del av gratis.

Den 12 februari kl. 10-11 kan du chatta med Riksarkivet kring samtalet ””De samhällsviktiga arkiven – utmaningar och möjligheter”. Riksarkivarien, Kulturrådets generaldirektör och kulturchefer från tre regioner i programpunkten samtalar om vilken roll arkiven spelar i dag i regionernas kultur- och kulturarvsarbete och hur förhoppningar och farhågor ser ut för framtiden.

Länk:
Folk och kultur 2021

Motioner inför årsmötet lämnas senast 18 februari

FSL:s styrelse kallar till årsmöte 18 mars 2021 kl. 17.00-18.45 på Stockholms stadsarkiv. Deltagande via Zoom kan komma att bli aktuellt. Kontakta kansliet i god tid om du önskar utbildning i Zoom.

Anmälan ska göras till kansliet senast 4 mars genom anmälningsformuläret eller via e-post fsl@fslarkiv.se
med uppgift om namn, föreningstillhörighet och om anmälan anser ombud, funktionär eller observatör. Varje förening har möjlighet att anmäla ett ombud.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 18 februari 2021.
Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på FSL:s hemsida senast 4 mars 2021.
Varmt välkomna!

Filmer om arkivering

Filmserien ”Ta hand om arkiven” är en del i Sveriges hembygdsförbunds arkivprojekt som finansieras av Riksarkivet. De tio filmerna som är framtagna av Föreningsarkivet Jämtlands län finns tillgängliga på YouTube och visar i olika steg hur man tar emot arkiv, förtecknar och arkiverar.

Till filmerna

Medlemsträffar ställs in

Eftersom smittspridningen har ökat markant ställer vi in de två kommande medlemsträffarna. Kansliet har fortsatt rådgivning i arkivfrågor för föreningar via e-post och telefon. Vi har också öppet på Kungsklippan på tisdagar kl. 11-16 samt efter överenskommelse.

FSL:s kansli

Kansliet har semesterstängt under juli

Från den 2 juli t.o.m. 30 juli håller kansliet semesterstängt. Fram tills dess går det bra att besöka oss för rådgivning och inköp av arkivmaterial. Anmäl ditt besök i förväg via telefon eller e-post då Stadsarkivets lokaler har begränsat öppethållande och kansliet i viss mån arbetar på distans.

E-post: fsl@fslarkiv.se
Telefon: 08-508 283 42