Arkivutredningen på remiss

FSL är inbjudna att lämna synpunkter  på ”Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58). Betänkandet kan laddas ner från www.regeringen.se där alla remissvar också publiceras. Senast den 1 juni ska svaren ha kommit in till Kulturdepartementet.

Dela inlägg