Välkommen Malena

Föreningsarkiven i Stockholms län har anställt Malena Hofverberg som administratör, med start 8 april. Varmt välkommen önskar vi henne.

Malena har bred bakgrund från kultursektorn och god föreningskunskap. Utbildad kulturvetare och även läst arkivvetenskap.

Årsmöte hölls 27 mars. Några förtroendevalda fick vi säga tack till för den tid som varit. Andra fick vi hälsa välkomna till nya förtroendeuppdrag. Styrelsen i sin helhet finns presenterade på hemsidan.

Ordförande Monica Frumerie lämnade över stafettpinnen till mig. Stort tack till Monica för allt engagemang!
Något om mig, utbildad gymnasielärare i historia och religion. Under senaste 20 åren haft styrelseuppdrag i olika organisationer och även arbetat på olika chefspositioner inom folkbildning och annan idéburen verksamhet. Jag tackar för förtroendet att ta mig an ordförandeskapet.

Sissella Helgesson
Ordförande Föreningsarkiven i Stockholms län

Dela inlägg