Välkommen att söka FSL:s stipendium

Nytt ansökningsdatum för att söka FSL:s kultur – och forsknings stipendium är den 22 januari 2018, men det går bra att redan nu skicka in ansökan som tas emot löpande.

Läs vidare om Stipendiet 

Dela inlägg