Studiebesök Tekniska museet – tisdagen den 3 oktober

Välkommen på studiebesök till Tekniska Museets arkiv 

Tid: Tisdagen den 3 oktober 2017 kl 14.00-15.30 + fika

 Samling sker i museets entré

Adress: Museivägen 7, Norra Djurgården, Stockholm.

Hitta hit: Buss 69, gå av hållplats ”Museiparken”

 

Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och vi har ett nationellt uppdrag att ansvara för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet. Vår vision är att vara alla små geniers favoritställe och vårt uppdrag är att göra världen begripligare genom att spegla teknik i samtiden, med historien som utgångspunkt och framtiden runt hörnet. I Tekniska museets samlingar finns det cirka 54 000 föremål, 1 100 hyllmeter arkivhandlingar, 200 000 ritningar, 400 filmer, 800 ljudband, 700 videokassetter, 800 000 fotografier och 40 000 böcker. Vi håller arkiv och bibliotek tillgängliga för alla och är måna om att bevara och vårda våra samlingar och bygga upp ny kunskap. Vårt mål är att göra samlingarna tillgängliga via webben. Vi har länge arbetat med traditionell digitalisering för att göra samlingarna sökbara och tillgängliga för allmänheten. I takt med en ökad efterfrågan på vårt material och den tekniska utvecklingens nya möjligheter har arbete med hur och varför vi digitaliserar blivit allt viktigare.

 

Efter visningen bjuder FSL på fika i museets café för anmälda deltagare.

Anmälan sker till FSL kansli på e-post: info@foreningsarkiven.a.se

Vänligen uppge namn, telefon, föreningstillhörighet och om du vill vara med och fika.

 

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Varmt välkomna!

Dela inlägg