Nominera till styrelse och revisorer

Vill ni att föreningarnas historia bevaras och vill verka för att fler föreningars arkiv får en plats i region Stockholm? Nominera ledamöter till styrelsen och revisorer för Föreningsarkiven i Stockholms län.

FSL finns för att ge stöd åt föreningarna i Stockholms län när det gäller arkivfrågor. Ett centralt uppdrag är att öka intresset för att bevara föreningarnas arkiv. Det görs genom att bland annat verka för fler arkivföreningar och hålla utbildningar för medlemmarna.

Valberedningen verkar för att behålla balansen mellan yrkesverksamma arkivarier och föreningsverksamma i styrelsen.

Nominera senast 15 december 2022, vidtala den ni nominerar och lämna namn, kontaktuppgifter och motivering till varför personen nomineras.

​Skicka din nominering till sissella@outlook.com

 

Hälsningar Valberedningen
Sissella Helgesson, sammankallande
sissella@outlook.com

Dela inlägg