Nominera till FSL:s styrelse!

Upprop till FSL:s medlemmar

 

Känner ni att föreningarnas historia är värd att bevara och vill verka för att fler föreningars arkiv får en plats i Stockholms län? Nu finns tillfälle att göra slag i saken och nominera nya ledamöter till styrelsen för Föreningsarkiven i Stockholms län. Till nästa år kommer vi ha behov av att välja in nya ledamöter och suppleanter.

 

FSL finns för att ge stöd åt föreningarna i Stockholms län när det gäller arkivfrågor. Ett centralt uppdrag är att öka intresset för att bevara föreningarnas arkiv. Det görs genom att bland annat verka för fler arkivföreningar och hålla utbildningar för medlemmarna.

 

Vi i valberedningen har själva suttit i styrelsen och har goda erfarenheter från ett spännande och viktigt uppdrag. Stämningen i styrelsen är god och det är önskvärt är att behålla balansen mellan yrkesverksamma arkivarier och föreningsverksamma, men det viktiga är naturligtvis att ett stort intresse finns för att driva frågor kring föreningarnas dokumenterade historia.

 

Så om ni vet med er att i er organisation finns personer som brinner för föreningars historia, kontakta valberedningen. Vi är tacksamma om ni hör av er senast 31/1 2019.

 

Maria Bring: maria.bring@tyreso.se

Leif Gidlöf: leif.gidlof@telia.com

Nils-Bertil Nilsson: nils-bertil.nilsson@telia.com

 

 

Dela inlägg