Kurs skriva din förenings historia

SKRIVA FÖRENINGSHISTORIA

Datum: 21 april 2016, kl 17-20, plats Stockholm stadsarkiv

Anmälan görs till info@foreningsarkiven.a.se

Ordet föreningshistorik kan inrymma en hel del – den egna historien som organisation men också utvecklingen inom intresseområdet i tid och rum. Arkivet, eget och på andra håll, är en given utgångspunkt bland flera.

Men det är viktigt att tidigt bestämma sig för syfte, målgrupp, arbetssätt och medverkande. Och att komma igång i tillräckligt god tid med så klara förutsättningar som möjligt för finansiering och ambitionsnivå.

I själva genomförandet tillkommer målanpassade krav på källkritik, språkbehandling och teknisk utformning. Kursen vill ge utgångspunkter för historikarbete av olika slag liksom konkreta exempel på skrifter att värdera och diskutera. De medverkande förutsätts ta med sig planer och erfarenheter från hemmaplan.

Dela inlägg