Kallelse till årsmötet 22 mars 2018

Hej FSL:s medlemmar!

Inbjudan till årsmöte den 22 mars 2018, kl 15.30

Plats: Elfvinggården, Alvik

Årsmöteshandlingarna skickas ut per post senast två veckor innan årsmötet.

Glöm inte att o s a senast den 14 mars!

Varmt välkomna hälsar styrelsen! 

Program + Inbjudan 

Dela inlägg