Info föreläsning: GDPR + ideella föreningar

Hej alla FSL:s medlemmar och vänner!

 

Ingen har väl undgått att den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ska träda i kraft den 25 maj 2018, men vad innebär detta för en ideell förening egentligen? FSL anordnar en informationsföreläsning för att reda ut begreppen.

Tid och plats: onsdagen den 23 maj kl 14.30 – 15.30 , Stockholms stadsarkiv, lokal ASPLUND.

Innehåll: Information om GDPR och konsekvenser för hantering av personuppgifter hos ideella föreningar särskilt vad gäller deras arkivhantering.

Anmälan sker till: info@foreningsarkiven.a.se

  • Vänligen uppge namn
  • Föreningstillhörighet
  • e-post
  • mobilnummer

 

OBS! Vid förhinder måste detta anmälas.

Dela inlägg