Föreningsarkiven i Stockholms län söker en administratör till sitt kansli

FSL är en ideell organisation som verkar för att samtliga föreningar i länet ska kunna upprätta arkiv och ges möjlighet till arkivlokal för sina handlingar. Detta för att skapa tillgång till historien runt föreningars tillkomst och verksamhet i nutid, dåtid och framtid. Föreningar är en viktig del av det svenska kulturarvet. FSL bedriver kursverksamhet, ger ut skrifter om arkivering och ett medlemsblad samt ansvarar för en omfattande arkivdatabas.

Till vårt kansli söker vi nu en självgående administratör som ersättare till nuvarande befattningshavare.  Tjänsten omfattar dels administrativa arbetsuppgifter som planering av verksamheten tillsammans med styrelsen samt att besvara inkomna frågor från länets medlemmar. Förutom en uppskattad och omfattande kursverksamhet så ordnar vi årligen workshops, föreläsningar, seminarier, studiebesök och konferenser för intressenter vid arkiv och arkivföreningar på regional och lokal nivå.

FSL har en arbetande styrelse som sammanträder regelbundet där administratören har en central roll och biträder som sekreterare med protokollföring. Därtill ingår utskick av till styrelsearbetet hörande handlingar. Det ekonomiska arbetet består utav löpande bokföring, fakturering och årsbokslut. Månatlig uppföljning av budget redovisas till styrelsen.

Informationsarbetet ser vi som en viktig och central funktion. Till detta ingår att kontinuerligt hålla vår hemsida uppdaterad där kansliet agerar webbredaktör. Vår hemsida är wordpressbaserad. Se www.fslarkiv.se

Vi ser gärna en person som har vana och intresse för kontorshantering där merparten av verksamheten sker via e-post. God kännedom om tillhörande programvaror är väsentligt. Är du därtill intresserad av och kan se tjusningen i arkiven och arkivutvecklingen desto bättre. Det gäller även att gilla variation mellan olika uppgifter i stort och smått samt inte minst att vilja marknadsföra arkivinformationen för att uppmärksamma FSL:s arbete. Vi ser kanslifunktionen som navet i vår verksamhet och därför förutsätter vi att du som person är service minded.

  • Arbetsplatsen är belägen inom Stockholms stadsarkivs lokaler på Kungsholmen.
  • Tjänsten omfattar 30 tim/vecka.
  • FSL följer gällande kollektivavtal i enlighet med IDEA.

 

Frågor avseende kansliarbetet kan ställas till Emelie Geuken på kansliets telefon 08-508 283 42 eller via e-post info@foreningsarkiven.a.se

 

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och aktuell CV till e-post: info@foreningsarkiven.a.se

Sista ansökningsdag är 7 februari 2019. Urval kommer att ske löpande.

 

Dela inlägg