Årsmötet 2022 ägde rum onsdagen den 23 mars kl 19.00
Lokal: Djursholms Bibliotek
Efter årsmötesförhandlingarna informerade Charlotte von Axelson, ordförande i Djursholmsbibliotekets Vänner, och Anders Bergstrand, ordförande i Enebybergsbibliotekets Vänner, om sina föreningar

Årsmöteshandlingar:
Kallelse till årsmötet 23 mars 2022
Styrelsens förslag till dagordning vid årsmötet
Verksamhetsberättelsen 2021
Ekonomisk rapport (endast tillgänglig för medlemsföreningar)
Revisionsberättelse för 2021 
Årsavgift 2022
Valberedningens förslag till styrelse, revisor och revisorsersättare
Årsmötesprotokoll
Föreningens stadgar från 2006