FSL:s Årsmötet 2020

FSL:s årsmöte 26/3 ställdes in p.g.a. Coronapandemin. Vid styrelsemötet 17/9 beslutades att årsmötet genomförs med  Pro forma protokoll. Detta har nu skickats ut till alla röstberättigade medlemmar för omröstning. Sista svarsdag är 22 oktober.

Om du eller din förening saknar detta utskick och vill delta ber vi att du hör av dig till FSL:s kansli på e-post eller telefon.

E-post: fsl@fslarkiv.se
Tel: 076-122 83 42

Här hittar du handlingarna för årsmötet 2020:
Årsmötesdagordning 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Årsbokslut 2019 med revisionsberättelse
Förslag till budget 2020
Förslag till verksamhetsplan 2020
Valberedningens förslag 2020

Dela inlägg