Procent i riksdagsvalen i Danderyd 1973-2014

         (m)    (c)   (fp)   (kd)    (s)   (v)  (mp) (nyd) (sd) (fi) (övr)

2018    41,6    11,3  11,2  10,1    8,0  2,4   3,8   —  10,3   0,3 * 1,1
2014    50,0    7,1   11,9  10,5    6,8  1,4   4,7   —   5,3   1,8 * 0,6
2010    52,1   11,1   10,1  13,3    5,8  1,2   3,9   —   1,7   0,3   0,5
2006    59,7    6,3   10,6    9,4    7,8  1,2   3,0   —   0.2   0,0   0,8
2002    45,1    1,9   24,7  10,7   11,2  1,2   3,2   —    —     —    1,2
1998    59,3    1,8    8,7  13,5   10,5  2,6   2,6   —    —     —    1,0
1994    58,0    3,4   12,0    5,9   14,2  1,8   3,2  0,9   —     —    1,4
1991    54,0    2,6   13,3    5,4   12,2  1,5   3,2  7,2   —     —    0,6
1988    53,1    4,0   18,3    1,6   14,9  2,4   3,5    —   —      —   0,3
1985    55,4    3,5   20,3    —   16,5   2,5   1,6    —   —     —    0,2
1982    61,0    7,9    7,1    0,7   18,0  3,0   2,1    —   —     —    0,1
1979    54,0   10,3   13,4    0,5   17,6  3,9     —    —   —     —    0,4
1976    47,9   15,6   14,3    0,3   18,1  3,4     —    —   —     —    0,3
1973    47,0   15,9   11,8    0,7   20,0  4,1     —    —   —     —      -
Jämförelsesiffran för 1970 saknas då alla söndagspoströster räknades samman för hela Stockholms län, ingen uppdelning per kommun.

* Feministiskt initiativ fick 379 röster vid valet 2014 och 61 röster 2018.

 Röster i procent i kommunalvalen i Danderyd 1970-2018

       (m)   (c)    (fp)  (kd)    (s)    (v)  (mp)  (nyd)  (sd)    (övriga)
2018   30,9  23,4   15,0    9,7    7,5   1,6   4,3     -    5,7     1,6 */
2014   41,1  18,1   17,0    6,4    6,9   1,2   5,9     -    2,3     0,1
2010   42,1  20,8   16,8    7,1    6,7   0,5   5,1    -    0,7     0,2
2006   50,4  16,8   12,8    7,9    8,1   0,6   2,9    -    0,4     0,1
2002   45,1  12,5   20,1    8,3   10,2   0,9   2,2    -      -    0,8
1998   52,1  14,7   11,5    7,5    8,8   1,7   2,1            -     1,8 **/
1994   45,4  22,0   12,0    2,8   12,9   1,4   2,2     1,2    -    0,2
1991   41,9  16,8   16,4    3,6   12,4   1,4   2,0     5,2    -     0,2
1988   46,8  11,2   19,8    0,6   15,5   2,1   3,9      -    -     0,1
1985   48,1  10,5   19,3    0,6   15,7   2,1   2,6      -    -     1,1
1982   52,0  14,4    7,6    0,8   17,9   3,1   2,2      -    -     2,2
1979   47,5  13,0   13,8    0,6   17,7   3,8     -      -    -     4,6
1976   46,4  11,8   13,6   0,6   17,4   3,6     -        -    -     6,6
1973   48,8  14,3   11,9    0,8   20,1   3,5     -      -    -     0,7
1970   40,5   8,6   21,9    0,9   24,0   2,4     -       -    -     1,8
*/ Nya Danderydspartiet 1,4 procent, Feministiskt Initiativ 0,2 procent
**/ huvudsakligen ett lokalt parti för att få bort elledningar i Bergaområdet

Danderyd regionval 1973-2018 (procent)

      (m)     (c)   (fp)  (kd)   (s)   (v)  (mp) (nyd)  (sd) (övriga)
2018  34.0   11,3   14,1  14,8  12,0   2,6   3,7  ---    6,2    1,3
2014  45.7    6,0   15,3  11,8   9,8   1,9   5,2  ---    2,7    0,6
2010  56.2    6,7   13,2   8,5   8,0   1,3   4,8  ---    1,0    0,4
2006  58,8    5,6   12,1   8,9   9,0   1,3   2,9  ---    0,4    0,1
2002  47,6    3,1   21,5  10,1  12,0   2,3   2,4  ---    ---    0,8
1998  57,5    3,6   11,4  11,4  10,6   2,2   2,3  ---    ---    1,0
1994  52,2    7,7   13,3   4,6  16,7   1,8   2,5  0,8    ---    0,5
1991  53,9    4,7   17,2   5,3  12,6   1,6   2,6  0,7    ---    1,4
1988  51,3    5,5   19,6   1,1  16,3   2,2   3,7  ---    ---    0,2
1985  54,4    4,9   19,1   0,6  16,3   2,3   2,2  ---    ---    0,1
1982  57,6   10,9    6,6   0,7  18,2   3,1   2,8  ---    ---    0,1
1979  51,6   11,0   13,9   0,6  17,9   4,0   ---  ---    ---    1,1
1976  47,9   12,5   14,4   0,6  18,7   3,6   ---  ---    ---    2,4
1973  46,9   15,4   12,3   0,8  20,1   3,7   ---  ---    ---    0,7

För 1970 då storlandstingets första val ägde rum saknas siffror.
1970-2014 hette Region Stockholm Landstinget i Stockholms län