Riksdagsvalen, röster i Danderyds kommun 1973-2018

              (m)          (c)        (lib)       (kd)           (s)         (v)       (mp)     (nyd)      (sd)        (övr.)
2018     9.106     2.470      2.450      2.212       1.760       516        825        ---       2.236        295 */
2014   10.627     1.516      2.522      2.234       1.452       287        999        ---       1.126        493
2010   10.740     2.297      2.075      2.744       1.195       250        798        ---          347         210
2006   11.744     1.242      2.089      1.848       1.541       230        594        ---          134         460
2002     8.644       359       4.733      2.047       2.145       396        612        ---             ---         235
1998   11.373       338       1.667     2.590       2.020        502        494        ---             ---         195
1994   10.985       652       2.272     1.119       2.687        336        614       167            ---          92
1991   10.169       483       2.511     1.020       2.294       284         667    1.362             ---         46
1988   10.222       771       3.520       304        2.861       471      1.040          ---             ---         58
1985   10.965       688       4.024        ---          3.266       492          307         ---           ---           47
1982   11.583    1.505       1.347       141        3.416       571         404          ---            ---           25
1979   10.032    1.921       2.481         84        3.266       715          ---           ---             ---         84

Stockholms läns kommuner - räknades samman av Länsstyrelsen i Stockholm utan uppdelning per kommun

*/ varav Medborgerlig Samling 78, Alternativ för Sverige 69, Feministiskt initiativ 61, Piratpartiet 14, alla övriga 73 röster totalt

Kommunfulmäktigevalen 1973-2108, antal röster i Danderyds kommun

             (m)         (c)      (lib)       (kd)       (s)        (v)     (mp)    (nyd)     (sd)    (övr.)
2018    6.702    5.064    3.249    2.106     1.630     348     923          ---    1.239       398*
2014    8.656    3.807    3.574    1.353     1.457     248  1.238          ---       483        40
2010    8.518    4.198    3.396    1.432     1.356     109  1.040          ---      148         25
2006    9.749    3.244    3.824    1.589     1.934     168     401          ---       ---       334
2002    8.590    2.370    4.733    2.047     2.145     396     612          ---       ---       235
1998    9.946    2.801    2.193    1.430     1.684     316     401          ---       ---       334**
1994    8.788    4.227    2.272       543     2.494     274    429         224       ---         34
1991    8.021    3.225    3.142       696     2.374     272    389      1.002       ---         34
1988    9.156    2.194    3.869       113     3.033     405    757         ---        ---         48
1985    9.683    2.112    3.893       117     2.166     421    541         ---        ---       216
1982  10.034    2.776    1.470       152     3.449     596    404         ---        ---       416
1979    8.875    2.428    2.589       107     3.315     716    ---          ---         ---       855
1976    8.686    2.210    2.541       117     3.266     674    ---          ---         ---    1.232
1973    8.703    2.555    2.118       141     3.585      620   ---          ---          ---     116
1973    7.152    1.518    3.871       157     4.235      418   ---          ---          ---     309

*/ Danderydspartiet fick 312 röster och Feministiskt Initiativ 50 röster
**/ Ett parti för att få bort elledningar i Bergaområdet fick 314 röster

Regionval i Danderyd 1973-2018

              (m)         (c)      (fp)      (kd)        (s)       (v)    (mp)     (sd)     (fi)     (övr)
2018      7.319    2.430   3.041    3.176     2.584    568     803     1.331     83      187
2014      9.590   1.258   3.212     2.471     2.047    390  1.089       556    207      134
2010    11.288   1.335   2.650     1.714     1.602    267     953       190     54        25
2006    11.329   1.071   2.331     1.718     1.727    250     557       117    ---      168
2002      9.002      578   4.063     1.919     2.267    427     460        ---    ---      288
1998   10.999       685   2.185     2.174     2.031    424     440        ---    ---      197
1994     9.958    1.477   2.545        870     3.182    351     482        ---    ---      286
1991   10.199       891   3.262        998     2.387    294     488       ---     ---      387
1988   10.026    1.066   3.827        207     3.193    438     725       ---     ---        48
1985   10.928      985    3.835        116     3.276    466     437       ---     ---       27
1982   11.134    2.104   1.275        145     3.574    593     537       ---     ---       29
1979     9.724    2.067   2.613        107     3.382    751      ---       ---     ---      218
1976     8.964    2.346   2.690        103     3.497    674      ---       ---     ---      441
1973     9.359    2.739   2.194        146     3.591    656      ---       ---     ---      140

* Fotnot. 1991 och 1994 deltog Ny Demokrati i landstingsvalet men fick under 200 röster/val
1970-2014: Regionval hette Val till Landstinget i Stockholms län