Verksamhetsberättelse

 

Varje år upprättar FSL en verksamhetsberättelse.

Revision görs av en auktoriserad revisor.