Välkommen till Föreningsarkiven i Stockholms län

 

FSL hjälper dig och din förening med arkivfrågor. FSL erbjuder även kostnadsfri rådgivning, kurser i arkivkunskap och flera olika medlemsaktiviteter.

 

FSL:s verksamhets syfte är att:

 

  • medverka till bevarande av organisationers och föreningars arkivhandlingar
  • ansvara för databasen Arkivregister Stockholms Län, ASL, samt uppdatera och samordna detta med andra arkivinstitutioner.
  • medverka till att fler lokala föreningsarkiv bildas i Stockholms län
  • genomföra kurser i arkivering och dokumenthantering
  • svara för rådgivning till föreningar och lokala arkiv
  • sprida information om arkivfrågor till föreningslivet bl a genom hemsidan och medlemsaktiviteter
  • väcka intresse för forskning om föreningslivets roll för länets historiska utveckling
  • ge ut medlemsbladet Ordna & Vårda samt underhålla egen hemsida

 

Var kan jag lämna in handlingar?

Lokala föreningars arkiv förvaras i respektive kommunarkiv i de flesta kommuner. Regionala föreningar levererar sina arkiv till Stockholms stadsarkiv.

FSL förmedlar gärna kontakt till lämpligt arkiv om du vill lämna in ett föreningsarkiv eller bedriva forskning.

 

FSL:s säte

FSLs har sitt kansli i Stockholms stadsarkivs lokaler på Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset).

 

Bidragsgivare

FSL mottar verksamhetsbidrag från Riksarkivet och Region Stockholm. Stockholms stadsarkiv bidrar med kanslilokal.

 

Handikapp symbolInformation och kursverksamhet anordnas i samverkan med andra organisationer och förläggs i lokaler som är tillgängliga för funktionshindrade.