Fortsättningskurs

 

Kursen ger fördjupade kunskaper i arkivvård och dokumenthantering inom de delar av de avsnitt som behandlas i grundkursen. Innehåller också mer praktiska övningar.

 

Förkunskaper: Grundkursen i arkivkunskap eller motsvarande

Kurslängd: 3 timmar
Målgrupp: Lokala föreningar och distriktsorganisationer
Plats: Anordnas på olika platser i länet i samarbete mellan FSL och lokal arrangör eller centralt i Stockholm tillsammans med någon distriktsorganisation, samt även på Stadsarkivet.