Kurs i dokumenthantering

Genom en planmässig och effektiv dokumenthantering undviker man panikartade insatser när föreningens arkiv svämmar över bokhyllor och närarkiv. På denna kurs får du lära dig hur man upprättar en dokumenthanteringsplan som ger dig ökad kontroll över dokumentflödet. Vi tar också upp vad man kan gallra och vad man bör bevara.

Förkunskap: Grundkursen i arkivkunskap eller motsvarande 

Kurslängd: 3 timmar
Målgrupp: Främst distriktsorganisationer med kanslipersonal men även lokala föreningar.
Plats: Anordnas på olika platser i länet i samarbete mellan FSL och lokal arrangör eller centralt i Stockholm tillsammans med någon distriktsorganisation, samt även på Stadsarkivet.