Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Skriva föreningshistorik

Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6

Står du i begrepp att skriva en jubileumsskrift, din förenings historia eller om din hembygd så behöver du fundera på  målgrupp, ambitionsnivå, tidsramar  och finansiering för genomförandet. Kursen tar upp olika moment från idé till färdig skrift. I kursen ingår en paus. FSL bjuder på fika. Anmäl dig genom formuläret nedan. En bekräftelse visas på skärmen…

Kurs: Ordna ditt arkiv

Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6

I denna grundkurs behandlas många aspekter inom arkivområdet som Du som arkivansvarig kan ha nytta av. Hit hör frågor om ordnande och förtecknande av arkiv, bevarande och gallring, tips om förvaringsmedel. Kursen leds av en utbildad arkivarie. Det ingår en paus i kursen. FSL bjuder på fika. Förkunskap: Inga förkunskaper krävs. Anmäl dig genom formuläret nedan. En…

Kurs i personarkiv

Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6

Personarkiv innehåller ofta både handlingar från arkivbildarens personliga sfär, yrkesverksamhet och annan verksamhet i samhället. Personarkiven är av stort värde för forskningen men ofta svåra att organisera. Kursen tar upp olika förteckningssätt och innehåller praktiska övningar. Kursen hålls av en yrkesverksam arkivarie. FSL bjuder på fika i pausen. Anmäl dig genom om att fylla i…

Marknadsföring för föreningar

via Zoom

Vill er förening nå en större publik eller nya målgrupper? Många föreningar arrangerar aktiviteter eller utställningar som förtjänar en större publik. Budgeten för marknadsföring är ofta knapp eller obefintlig. FSL genomför en utbildning i marknadsföring för föreningar som innehåller följande moment: skriva pressrelease, hur olika målgrupper kan nås och marknadsföring via sociala medier. Kursen hålls av…

Kurs i Dokumenthantering

Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6

Vill du få ordning på ditt dokumentflöde? Hur upprättar man en dokumenthanteringsplan? Vad kan gallras och vad bör bevaras? Du får kunskaper om hur du praktiskt organiserar för en effektiv dokumenthantering. Kursen leds av en erfaren yrkesverksam arkivarie. Det ingår en paus, FSL bjuder på fika. Anmälan till kurs görs via formuläret nedan.

Ordna ditt arkiv

Huddinge centrum

I denna grundkurs behandlas många aspekter inom arkivområdet som Du som arkivansvarig i en förening eller organisation kan ha nytta av. Hit hör frågor om ordnande och förtecknande av arkiv, bevarande och gallring, tips om förvaringsmedel. Kursen leds av en utbildad arkivarie. Det ingår en paus i kursen. FSL bjuder på fika. Förkunskap: Inga förkunskaper krävs.…

Analoga bilder

Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6

Denna kurs går igenom hur man tar hand om och bevarar sina analoga fotografier. På vilket sätt de ska förvaras på för att inte förstöras och hur man kan ordna och förteckna sina bilder i ett arkiv. Kursledare är en yrkesverksam arkivarie som visar eget material och exempel på vad som händer med foton som förvaras…

Studiebesök i Nacka lokalhistoriska arkiv

Nacka lokalhistoriska arkiv, Dieselverkstaden Marcusplatsen 17, Nacka

Välkommen till en guidad visning i Nacka lokalhistoriska arkiv som rymmer en skatt av kulturhistoriskt material bestående av fotografier, artiklar, pressklipp, förenings- gårds- och personhandlingar, ritningar m.m. Visningen kommer ha ett särskilt fokus på arbetet med föreningsarkiv och hur arkiven görs tillgängliga. Arkivet ligger i Dieselverkstaden som i år firar 20 år som kulturhus. Vi…