Laddar Evenemang

Tidigare Evenemang

Evenemang Search and Views Navigation

Tidigare Evenemang

mars 2021

Årsmöte 2021

18 mars -17:00 - 18:30
Kostnadsfritt för medlemmar

FSL:s styrelse kallar till årsmöte 18 mars 2021 kl. 17.00-18.45 på Stockholms stadsarkiv. Deltagande via Zoom kan komma att bli aktuellt. Kontakta kansliet i god tid om du önskar utbildning i Zoom. Anmälan ska göras till kansliet senast 4 mars på e-post fsl@fslarkiv.se med uppgift om namn, föreningstillhörighet och om anmälan anser ombud, funktionär eller observatör. Varje förening har möjlighet att anmäla ett ombud. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 18 februari 2021. Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på FSL:s hemsida…

Mer information »

april 2021

Ordna ditt arkiv

8 april -16:00 - 19:00
Kostnadsfritt för medlemmar

I denna grundkurs behandlas många aspekter inom arkivområdet som Du som arkivansvarig kan ha nytta av. Hit hör frågor om ordnande och förtecknande av arkiv, bevarande och gallring, tips om förvaringsmedel. Kursen leds av en utbildad arkivarie. Det ingår en paus i kursen. Förkunskap: Inga förkunskaper krävs. Kursen ges via Zoom. Anmälan till kurs görs via formuläret nedan. Har du inte fått en bekräftelse inom 24 timmar, vänligen hör av dig till kansliet. Anmäl dig i tid. Vid färre än 5 anmälda…

Mer information »

juni 2021

Seminarium: Registrera i ASL, Arkivregister Stockholms län

3 juni -17:00 - 18:00
Kostnadsfritt för medlemmar

Målet med ASL är att samla information om alla arkiv i Stockholms län som blir sökbara för allmänheten via internet. Vid seminariet får du en genomgång både av hur du kan söka i databasen och hur du kan registrera uppgifter. För att registrera behöver du ha inloggningsuppgifter. Dessa utfärdas av FSL:s kansli till arkivinstitutioner och vissa privata arkiv. Anmälan senast 2 juni.  Seminariet genomförs digitalt via Zoom. Länk skickas ut 3 juni. Gratis. Öppet för alla. Välkommen!

Mer information »

september 2021

Digitala bilder

15 september -13:00 - 16:00
Kostnadsfritt för medlemmar

Kursen tar upp de olika stegen i processen att hantera digitala bilder. Kursdeltagarna får lära sig vad de kan tänka på när de värderar vilka bilder som ska bevaras och hur bilderna ska förses med beskrivande information (metadata). På kursen ges också upplysning om vilka format som bör användas för bildbevarande samt hur och var fotona kan lagras. Sist men inte minst visas några exempel på hur det digitala bildmaterialet kan tillgängliggöras och komma andra till del. Kursen tar sikte…

Mer information »

Inställt – Medlemsträff: Frågepanel med FSL:s styrelse

23 september -17:00 - 18:30
Kostnadsfritt för medlemmar

Träffa hela styrelsen via Zoom och ställ frågor om stort som smått som rör arkivering, dokumenthantering och föreningen. Styrelsen, som presenterades i nummer 2 - 2021, besitter en bred kompetens och kommer tillsammans besvara era frågor. Vi välkomnar även frågor inkomna i förväg så vi får lite mer tid på oss att ta fram så bra svar som möjligt. Skicka dem till fsl@fslarkiv.se med ämne: Panel. Länk till Zoom skickas till alla som anmält sig senast 22/9.

Mer information »

oktober 2021

Kurs i Dokumenthantering

7 oktober -13:00 - 15:30
Kostnadsfritt för medlemmar

Vill du få ordning på ditt dokumentflöde? Hur upprättar man en dokumenthanteringsplan? Vad kan gallras och vad bör bevaras? Du får kunskaper om hur du praktiskt organiserar för en effektiv dokumenthantering. Kursen leds av en erfaren yrkesverksam arkivarie. Det ingår en paus, FSL bjuder på fika. Anmälan till kurs görs via formuläret nedan. Har du inte fått en bekräftelse inom 24 timmar, vänligen hör av dig till kansliet. Anmäl dig i tid. Vid färre än 5 anmälda en vecka för…

Mer information »

Analoga bilder

16 oktober -13:00 - 16:00
Kostnadsfritt för medlemmar

Denna kurs går igenom hur man tar hand om och bevarar sina analoga fotografier. På vilket sätt de ska förvaras på för att inte förstöras och hur man kan ordna och förteckna sina bilder i ett arkiv. Kursledare är en yrkesverksam arkivarie som visar eget material och exempel på vad som händer med foton som förvaras fel. Kaffepaus ingår, FSL bjuder på fika. Anmälan till kurs görs via formuläret nedan. Har du inte fått en bekräftelse inom 24 timmar, vänligen…

Mer information »

Medlemsträff: Samtal om Arkivregister Stockholms Län (ASL)

Kostnadsfritt för medlemmar

ASL står inför omfattande uppdateringar. Vi bjuder in alla intresserade till samtal kring databasens fortsatta utveckling och vill ta del av synpunkter från arkivinstitutioner, registrerare och användare.

Mer information »

november 2021

Ordna ditt arkiv

18 november -17:00 - 20:00
Kostnadsfritt för medlemmar

Tillsammans med Danderyds arkivförening ordnar vi en grundkurs i arkivering med en hel del praktiska inslag. Moment som tas upp är ordnande och förtecknande av arkiv, bevarande och gallring, tips om förvaringsmedel. Kursen leds av en utbildad arkivarie. Förkunskap: Inga förkunskaper krävs.

Mer information »

Bilder och CC-licenser

25 november -17:00 - 18:30

Välkommen till ett föredrag om lagar och regler gällande fotografi. Elisabeth Boogh, styrelseledamot i FSL och insamlingsstrateg på Stockholms läns museum, berättar om var och vad man får lov att fotografera. Det blir också lite information om hur man ska tänka kring upphovsrätt, Creative commons-licenser och om vad som gäller kring att lägga upp bilder på sociala medier. (Föreläsning 30 min med efterföljande frågestund). Föranmälan - begränsat antal platser (10 av 20 platser kvar)   Vid problem med formuläret kan…

Mer information »
+ Exportera evenemang