Kommunarkiv i Stockholms län

 

Vad gör ett kommunarkiv?

Kommun-/stadsarkivet är arkivmyndighetens beredande och verkställande organ. Kommunens allmänna handlingar regleras av olika lagkrav och lyder under offentlighetsprincipen, därför utövar kommun-/stadsarkiven tillsyn över arkivvården samt ger råd i arkivfrågor till kommunernas myndigheter. Arkivet förvarar och vårdar också kommunens arkiverade handlingar.

 

Var kan jag lämna in mina handlingar?

FSL har ingen egen depå för förvaring av arkivmaterial, utan samarbetar med kommunarkiven. Vill man lämna in material för förvaring så hör av er till ert kommunarkiv. Om arkivmaterialet är ordnat och förtecknat så underlättar det många gånger för att få lämna in det. Vet man inte hur man ska gå till väga kan man vända sig till FSL för att få hjälp med detta.