Föreningen får Danderyds kulturstipendium 2015

Föreningen tilldelades 2015 Danderyds kommuns Kulturstipendium. Här är styrelseledamoten Anita Andersson, ordföranden 2015 Ulla Löwenhielm och styrelseledamoten Monica Frumerie, med den plakett "för viktig kulturgärning i Danderyd" som föreningen förärades av Danderyds kulturnämnd. Plaketten finns numera i Djursholms vattentorn. Plåtslagare 6 september 2015 utanför Vattentornet i Djursholm: Gunnar Andrén