Hur blir man medlem?
Vem är medlem?
Kan enskilda bli medlem i föreningen?

Danderyds Arkivförening vänder sig främst till föreningar i Danderyd.
Föreningen har lokal i Djursholms Vattentorn där föreningarnas arkiv samlas i kapslar.
Vid årsskiftet 2021/2022 hade Danderyds Arkivförening drygt 190 arkivbildare, varav ungefär 80 är föreningar som ännu finns. Föreningen förvarar arkiv från slutet av 1800-talet och framåt.
Enskilda är välkomna som stödjande medlemmar.
Årsavgiften är 100 kr/år för förening, samma belopp för enskilda medlemmar.
(Samma avgift har gällt sedan 2005.)
Betala enkelt till föreningens plusgirokonto 170 28 15-0.
(Vi har ingen kontantkassa,)
Föreningens kassör är Lars Frumerie, utsedd av styrelsen.
Revisor är Göran Bjugård med Lena Gehlert som ersättare, valda av årsmötet.
Senast revisionsbe,rättelsen finns här